ผู้ประกันตนติดโควิดใช้สิทธิอย่างไร

10

ผู้ประกันตนติดโควิดใช้สิทธิอย่างไร

– ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 33 และมาตรา 39 กรณีมีอาการเข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 หรือตามดุลพินิจของแพทย์มีความเห็นให้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการตรวจ ATK ณ สถานพยาบาลในระบบประกันสังคมและสถานพยาบาลที่ร่วมให้บริการทั้งรัฐและเอกชนทุกแห่งทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
– กรณีผู้ประกันตนตรวจ ATK ด้วยตนเองแล้วพบว่าติดเชื้อโควิด-19 สามารถเข้ารับการตรวจ ATK ณ สถานพยาบาลในระบบประกันสังคมและสถานพยาบาลที่ร่วมให้บริการทั้งรัฐและเอกชนทุกแห่งทั่วประเทศ ที่ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในรูปแบบ OP – self isolation (เจอ แจก จบ) หรือคลินิกและร้านยา ที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช. ทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

กรณีที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน

ผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาตามดุลพินิจของแพทย์ ณ สถานพยาบาลในระบบประกันสังคมและสถานพยาบาลที่ร่วมให้บริการทั้งรัฐและเอกชนทุกแห่งทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ สีเหลือง สีแดง

– กรณีผู้ป่วยที่มีอาการ เหนื่อยหอบหนักมาก พูดไม่เป็นประโยค แน่นหน้าอก หายใจเจ็บหน้าอก ปอดอักเสบรุนแรง อ่อนเพลีย ตอบสนองช้า ไม่รู้สึกตัว มีภาวะช็อก/โคม่า ซึมลง ไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียส และค่าออกซิเจนต่ำกว่า 94
– กรณีเข้าเกณฑ์คัดแยกผู้ป่วย สีเหลือง-สีแดง ใช้สิทธิ UCEP Plus ณ สถานพยาบาลทุกแห่งทั้งรัฐและเอกชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here