ผู้ประกอบการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนล่าง 1 จัดประชุม เราจะปรับตัวอย่างไรในยุค New Normal ให้รอด (พิษณุโลก)

5

ที่ห้องประชุม Meetting Hall สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนล่าง 1 เรื่อง หลัง covid-19 เราจะปรับตัวอย่างไรในยุค New Normal ให้อยู่รอด

การประชุม เรื่องนี้เพื่อเป็นการ ตระหนักถึงความสำคัญต่างๆรองรับ MICE ให้เกิดการพัฒนาความรู้ความเข้าใจกระจายออกสู่ชุมชน ขับเคลื่อนวางแผนกับการเศรษฐกิจฐานราก รวมถึงการพัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ การบริการ และอื่นๆของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นแม่แบบในการพัฒนาขยายไปยังพื้นที่ชุมชนอื่นๆ ได้ต่อไปภายใต้ปณิธาน สื่อสาร รักษา ต่อยอด พัฒนา

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ได้ทำการผนึกกำลังสานสายใย ให้ไทยเข้มแข็ง โดยการนำจังหวัดพิษณุโลกเป็นโมเดลต้นแบบ ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal โฮมสเตย์ ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงสุขภาพ ทั้งนี้ต่ำท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกลงนามข้อตกลง MOU กับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก ที่จะมอบองค์ความรู้ด้านสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยแปลรูปสปานวดและอื่นๆ เพื่อเป็นองค์ความรู้แนวทางปรับตัวเกิดแนวคิดใหม่ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่อยอดในชุมชน เพื่อเป็นวิสาหกิจโดยชุมชนอย่างยั่งยืน

 ภาพ-ข่าว ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here