ผู้ปกครองและบัณฑิตน้อย “หัวใจเต้นรัว” หลัง นายกลี่ ทต.ป่าแมต จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับเด็กปฐมวัย ตามโครงการสายสัมพันธ์บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2564

1

 ณ ศูนย์พัฒนาป่าแมต เทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายสุภวัฒน์  ศุภศิริ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับเด็กปฐมวัยที่จบการศึกษา ตามโครงการสายสัมพันธ์บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2564 ขึ้นนายสุภวัฒน์  ศุภศิริ กล่าวว่า  ทางเทศบาลกกตำบลป่าแมต ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับเด็กปฐมวัยที่จบการศึกษา โครงการสายสัมพันธ์บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้เด็กปฐมวัยที่จบการศึกษาระดับอนุบาลทุกคน ได้เข้าร่วมพิธีรับวุฒิบัตร 2.เพื่อให้เด็กปฐมวัยเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง และกล้าแสดงออก 3.เพื่อให้ผู้ปกครองได้ชื่นชมความสามารถของบุตรหลานตนเอง โดยมี คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษา คณะครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแมต เข้าร่วม

ในส่วนทางผู้ปกครองและบัณฑิตน้อย ที่เข้าร่วมพิธี ต่างตื่นเต้นจนหัวใจเต้นรัวๆ เพราะเรื่องที่ดีใจมากบ้านตำบลป่าแมต โดยนำของ หลัง นายกลี่ นายสุภวัฒน์  ศุภศิริ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต ฟังคณะผู้บริหารฝ่ายสภาพร้อมเจ้าหน้าที่

ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับเด็กปฐมวัย ตามโครงการสายสัมพันธ์บัณฑิตน้อย ประจำปีการนี้

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here