ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ จัดพิธีต้อนรับทหารใหม่ (ลพบุรี)

34

พลตรี วีระพงษ์ สรวงศิริธนกุล ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ จ.ลพบุรี เป็นประธาน ในพิธีกล่าวต้อนรับและเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2563 จำนวน 245 นาย ที่เดินทางมาเข้ารับราชการทหาร ในหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ ซึ่งประกอบด้วย หน่วยฝึกทหารใหม่ กองร้อยบริการ กองบริการ ศูนย์สงครามพิเศษ จำนวน 170 นาย , หน่วยฝึกทหารใหม่ โรงเรียนสงครามพิเศษ และ กองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ จำนวน 75 นาย 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกย่องและให้เกียรติแก่ทหารใหม่ทุกท่าน และแสดงไมตรีจิตของทหารเก่าและผู้บังคับบัญชาในการต้อนรับทหารใหม่ นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความผูกพันระหว่าง ทหารใหม่กับทหารเก่า และผู้บังคับชา เพื่อให้น้องๆ ทหารใหม่คลายความวิตกกังวล ในการเข้ามารับราชการทหาร

โอกาสเดียวกันนี้ ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ ได้ให้โอวาทแก่ทหารใหม่  โดยถือว่า ทหารใหม่ทุกนาย มีความสำคัญในการปกป้องเอกราช และอธิปไตยของชาติ มาตั้งแต่อดีต จนปัจจุบัน ซึ่งบรรพบุรุษ ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อรักษาผืนแผนดินแห่งนี้ไว้ จนถึงทุกวันนี้ แม้ในยามประเทศชาติ ต้องประสบภาวะวิกฤติใดๆ ก็ตาม สถาบันทหารยังเป็นที่พึ่งสำคัญของชาวไทยในทุกๆ โอกาสเสมอมา

ภาพ-ข่าว สมชาย เกตุฉาย จ.ลพบุรี  /  รายงาน 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here