ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ตรวจการปฎิบัติหน้าที่กองกำลังบูรพา (สระแก้ว)

9

พลโท ธรรมนูญ  วิถี แม่ทัพภาคที่ 1/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังบูรพา โดยมี พลตรี ธราพงษ์  มะละคำ ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา, นายวรพันธุ์  สุวัณณุสส์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ โดย รับฟังการบรรยายสรุปฯ ให้โอวาท พบปะกำลังพล เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา  -ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจป้องกันชายแดนตาพระยา, หน่วยเฉพาะกิจป้องกันชายแดนอรัญประเทศ, หน่วยเฉพาะกิจป้องกันชายแดนคลองหาด, ชุดควบคุม ตชด.12, ชุดควบคุม กรม ทพ.12 และ ชุดควบคุม กรม ทพ.13, จากนั้นได้พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับ พลเอก แอก  ซ็อมโอน รองผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 5 บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก-ปอยเปตแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำฝ่ายทหารในส่วนภูมิภาคของทั้งสองประเทศ

ภาพ-ข่าว ยุทธนา พึ่งน้อย สระแก้ว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here