ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายภูมิพลฯ จังหวัดลพบุรี มอบ “ถุงยังชีพ เพื่อการศึกษา” และ “จักรยาน สานฝัน ปันสุข”

10

 พลตรี นพสิทธิ์ คงชินศาสตร์ธิติ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายภูมิพลฯ จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี “ถุงยังชีพ เพื่อการศึกษา”  และ “จักรยาน สานฝัน ปันสุข” อุปกรณ์กีฬา รวมถึงเมล็ดพันธุผัก จากโครงการทหารพันธุ์ดี ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และเด็กนักเรียน ในพื้นที่ห่างไกล ณ โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ ถือเป็นไปตามนโยบาย พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เพื่อให้ทุกหน่วยในการทัพบก ช่วยเหลือน้อง ๆ นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล และในถิ่นธุรกันดาร รวมถึง ครอบครัวของเด็กนักเรียนที่มีรายได้น้อย เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีการพัฒนาทักษะด้านการอ่าน และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ซึ่งหน่วย ได้ดำเนินการเปิดรับบริจาค จักรยานเก่า พร้อมทั้ง อุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน เสื้อผ้าชุด นักเรียน โดย มีกำลังพลและครอบครั่วศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายภูมิพลฯ ร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก มีกำลังพลจิตอาสาของหน่วย เข้ามาช่วยดำเนินการในการจัดระเบียบ คัดแยกประเภทสิ่งของ รวมถึงทำความสะอาด เป็นอย่างดีก่อนนำมามอบให้กับน้อง ๆ

โดย ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ พร้อมด้วย นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาศูนย์การทหารปืนใหญ่ ได้มอบ “จักรยาน สานฝัน ปันสุข” ให้แก่เด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจน และมีความจำเป็นสำหรับการเดินทางมาโรงเรียน จำนวน 10 คัน พร้อมทั้งร่วมกันมอบสื่ออุปกรณ์การเรียน เครื่องกีฬา และเมล็ดพันธุผัก จากโครงการทหารพันธุ์ดี ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำไปต่อยอด ความมั่นคงด้านอาหารให้เด็กนักเรียน พร้อมทั้ง มอบ “ถุงยังชีพ เพื่อการศึกษา” ให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 100 ชุด โดยถุงยังชีพแต่ละชุดประกอบไปด้วยอุปกรณ์การศึกษา รวมถึงชุดนักเรียน รองเท้า ถุงเท้านักเรียน ซึ่งเป็นชุดใหม่ทั้งหมด โดยมีการสำรวจวัดขนาดเสื้อผ้า รองเท้าของน้อง ๆ ทุกคน ก่อนนำมาส่งมอบ เพื่อให้มีขนาดพอดีกับตัวเด็กนักเรียนเป็นที่เรียบร้อย

โอกาสเดียวกันนี้ ยังได้จัด กำลังพลจิตอาสา อาร์มี่ บาร์เบอร์ ของหน่วย ให้บริการตัดผมฟรี ให้แก่เด็กนักเรียนชายทุกคน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง พร้อมทั้งจัดเลี้ยง ไอศกรีม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เด็กๆ นักเรียนทุกคนด้วย โดยทุกขั้นต้อนในการดำเนินกิจกรรม ยังคงเป็นไปตามมาตรการการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อโควิด 19 ตามที่กองทัพบก กำหนด อย่างเคร่งคัด

ภาพ-ข่าว สมชาย เกตุฉาย/ รายงาน 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here