ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 และผอ.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก นำกำลังพล เวียนเทียน ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา 2563

3

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  พันเอก สมัย ขำพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก พร้อมด้วย พันโท สรารักษ์ ชูสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก นำข้าราชการ นายทหารสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน และกำลังพล โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก  ประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 เพื่อถวายเป็นพระพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพระพุทธเจ้า และเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ซึ่งทำเป็นประจำทุกปีและเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานตามประเพณีต่อไป ณศาสนสถาน มณฑลทหารบกที่ 35 ค่ายพิชัยดาบหัก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี พลตรี ชาตรี มณีพงษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 เป็นประธาน

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 และผอ.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก นำกำลังพล เวียนเทียน ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา 2563 อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

วันมาฆบูชา มาจากคำว่า มาฆบูรณมีบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญ เดือน 3 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากวันนี้มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น คือ เป็นวันเพ็ญที่ดวงจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ซึ่งล้วนแต่เป็นพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ และเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น ถือกันว่าเป็นวันจตุรงคสันนิบาต พระพุทธองค์ทรงเล็งเห็นว่าเป็นเวลาอันสมควรที่จะประกาศหลักพุทธธรรม เพื่อเป็นการเตรียมส่งพระสาวกออกไปประกาศพระพุทธศาสนาให้แพร่หลายออกไป จึงได้แสดงหลักพุทธธรรมที่ถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เรียกว่า โอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้น ได้แก่ การไม่กระทำความชั่วทั้งปวง, ปฏิบัติแต่ความดี และ ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here