ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 รับมอบ สุรา ยาสูบ ที่เสร็จคดี เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการนำไปทำน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลงจากใบยาสูบ

10

พลตรี  ศุภฤกษ์  สถาพรผล  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ให้การต้อนรับ ดร. สุพัชรา  บุญเกิดรัมย์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย และคณะ ในการเดินทางมามอบ สุรา ยาสูบ ที่เสร็จคดีตามระเบียบของกรมสรรพสามิต ให้กับ มทบ.37

เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการนำไปทำน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลงจากใบยาสูบ  ของโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายเม็งรายมหาราช ตามแผนงานโครงการเกษตรปลอดภัย ซึ่ง มณฑลทหารบกที่ 37  ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาพัฒนาพื้นที่ภายใน ค่ายเม็งรายมหาราช ให้เกิดประโยชน์ ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยทำการปลูกผัก พืชผล เพื่อใช้ประกอบเลี้ยงแก่กำลังพลภายในค่ายเม็งรายมหาราช อีกทั้ง ยังจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรให้กับประชาชนโดยทั่วไป ให้ได้รับประทานผักที่สะอาด ปลอดภัย ในราคาที่ถูก และลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชน ณ หน้า กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here