ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมกับภาคีเครือข่ายการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ( กนอ.) หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรม “ส่งเสริมการสร้างวินัยจราจร ขับขี่ปลอดภัย

3

ที่บริเวณสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ( ลำพูน ) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)  พร้อมด้วย พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พร้อมด้วย ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว  และกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน  ปลัดจังหวัดลำพูน  ร่วมกันจัดกิจกรรม “ส่งเสริมการสร้างวินัยจราจร ขับขี่ปลอดภัย และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” โดยมี นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี  รองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นประธาน  ได้มีการปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์รณรงค์ เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจรและการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน 

สำหรับกิจกรรม “ส่งเสริมการสร้างวินัยจราจร ขับขี่ปลอดภัย และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย คือ กิจกรรมเสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยทางถนน และการอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565 ผ่านวิทยากรอาสาสมัคร

การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน “CP CPR VOLUNTEER” ซึ่งเป็นวิทยากรภายใต้ความร่วมมือกับศูนย์ฝึกอบรมฯ สภากาชาดไทย มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิสอนช่วยชีวิต ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมุ่งส่งเสริมและขยายผลการฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน หรือ CPR ไปยังผู้ประกอบการในนิคมฯ รวมถึงประชาชนในชุมชนรอบนิคมฯ

ทั้งนี้ กนอ.ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณการใช้ยานพาหนะสัญจรในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน และปลูกฝังวินัยการจราจรแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ตลอดจนการปฐมพยาบาลช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในเบื้องต้น 

ภาพ-ข่าว นิวัตร ธาตุอินจันทร์ จ.เชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here