ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 นำทหารจิต พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ศาลหลักเมือง – ศาลากลางพิษณุโลก

4

พลตรี ประสาน แสงศิริรักษ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน หน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 4 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ คณะโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ,  คณะนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 3 รุ่นที่ 2 , สมาคมสตรีอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลก และประชาชนจิตอาสา

จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณตั้งแต่ศาลหลักเมือง – ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก และบริเวณพื้นที่เขตอุทยานโบราณสถานพระราชวังจันทน์ และสะพานนเรศวร – ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดพิษณุโลก ให้มีภูมิทัศน์ที่สะอาดเรียบร้อย สวยงาม รองรับนักท่องเที่ยวและผู้เดินทางมาเยี่ยมชมเมืองพิษณุโลก ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร แหล่งประวัติศาสตร์แห่งเมืองพิษณุโลกสองแคว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here