ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ มอบจักรยาน สานฝัน ปันสุข และ ถุงยังชีพ เพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนในถิ่นธุรกันดาร

5

ที่ โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี พลตรี วีระพงษ์ ศรีรัตน์ ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายสิริกิติ์ จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี มอบจักรยาน ตามโครงการ “จักรยาน สานฝัน ปันสุข” และ “ถุงยังชีพ เพื่อการศึกษา” ให้แก่เด็กนักเรียน ในถิ่นธุรกันดาร ตามนโยบาย พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เพื่อให้ทุกหน่วยในการทัพบก ช่วยเหลือน้อง ๆ นักเรียนในถิ่นธุรกันดาร รวมถึง ครอบครัวของเด็กนักเรียนที่มีรายได้น้อย ซึ่งหน่วย ได้ดำเนินการเปิดรับบริจาค อุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน เสื้อผ้าชุด นักเรียน ตั้งแต่ วันที่ 1 ก.พ. 65 เป็นต้นมา มีกำลังพลและครอบครั่วกองพลทหารปืนใหญ่ ร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก มีกำลังพลจิตอาสาของหน่วย เข้ามาช่วยดำเนินการในการจัดระเบียบ คัดแยกประเภทสิ่งของ รวมถึงทำความสะอาด เพื่อนำมามอบให้กับน้อง ๆ

โดย ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ ได้มอบ “จักรยาน สานฝัน ปันสุข” ให้แก่เด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจน และมีความจำเป็นสำหรับการเดินทางมาโรงเรียน  จำนวน 11 คัน พร้อมทั้งร่วมมอบ สื่ออุปกรณ์การเรียน และ เครื่องกีฬา ให้กับคณะผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่ 2 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ และโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา พร้อมทั้ง มอบ “ถุงยังชีพ เพื่อการศึกษา” ให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 50 ชุด โดยถุงยังชีพแต่ละชุดประกอบไปด้วยอุปกรณ์การศึกษา รวมถึงชุดนักเรียน รองเท้า ถุงเท้านักเรียน ซึ่งเป็นชุดใหม่ทั้งหมด โดยมีการสำรวจวัดขนาดเสื้อของน้อง ๆ ทุกคน รวมถึงมีการปักเครื่องหมาย และป้ายชื่อเป็นที่เรียบร้อย โอกาสเดียวกันนี้ ยังได้จัดรถครัวสนามเคลื่อนที่ของหน่วย ประกอบอาหารกลางวัน ในเมนูก๋วยเตี๋ยวหมู และ ลูกชิ้นหมูปิ้ง ให้แก่น้อง ๆ ได้รับประทาน ด้วย

นอกจากนี้  ยังได้ให้กำลังพลจิตอาสา ของหน่วย เข้ามาดำเนินการ การจัดทำโครงการ “เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน” โดยได้น้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาปรับใช้ โดยการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่าภายในโรงเรียน ให้เป็นแปลงปลูกผักสวนครัวและสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อให้น้อง นักเรียนได้ใช้รับประทานเป็นอาหารกลางวัน ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อย ในห้วงที่ผ่านมา พร้อมทั้งยังได้ช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ เช่น การปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ จากเดิมใช้ได้เพียง 1 ห้อง ให้สามารถใช้งานได้ทั้ง 4 ห้อง โดยแบ่งเป็น ห้องน้ำชาย 2 ห้อง และห้องน้ำหญิง 2 ห้อง ตลอดจนช่วยซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนบางส่วนที่ชำรุด ให้กับทางโรงเรียน ด้วย ขณะที่ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของหน่วย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม เพื่อให้น้อง ๆ นักเรียนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักชาติ เนื่องในวันจักรกี พร้อมทั้ง มีการตัดผมฟรีให้กับนักเรียนชาย ในนักเรียนในวันนี้ ด้วย

ภาพ-ข่าว สมชาย เกตุฉาย/ รายงาน 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here