ผู้บริหารศอ.บต.หารือ ผู้ประกอบการสินค้าออนไลน์ พื้นที่ 3 จชต. ต่อยอดและขยายตลาด สร้างงาน สร้างอาชีพแก่ชาวบ้าน

4

ที่ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการออนไลน์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อหารือต่อยอด สร้างมูลค่าสินค้าออนไลน์ในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จัก สร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมีเจ้าของสินค้าออนไลน์ลูกหยีแม่เลื่อย จังหวัดปัตตานี ร้านผ้า The deep Shop จังหวัดยะลา ยัวร์แนมแฮนดิคราฟ และเจ้าของผลิตภัณฑ์จากทุเรียน บี&เอ็ม โกลด์ ฟรุ๊ต จำกัด จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือในครั้งนี้

ผู้บริหารศอ.บต.หารือ ผู้ประกอบการสินค้าออนไลน์ พื้นที่ 3 จชต. ต่อยอดและขยายตลาด สร้างงาน สร้างอาชีพแก่ชาวบ้าน อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง โดยคนรุ่นใหม่ที่มีไอเดียสร้างสรรค์ในการทำธุรกิจ รัฐบาลได้มอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่สนับสนุนอย่างเต็มที่ ซึ่ง ศอ.บต. มองว่า ผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้รับการต่อยอดเป็นบุคคลที่น่าผลักดันให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ เนื่องจากเป็นที่ผู้มีความสามารถ มีแนวคิดและลงมือทำแล้ว แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร การประชุมในวันนี้จึงเป็นการหารือผู้ประกอบการทั้ง 4 ราย เพื่อมองหาช่องทางในการผลักดันและส่งเสริมให้ธุรกิจที่ดำเนินการอยู่เข้มแข็งและก้าวไกล สามารถเป็นตัวอย่างแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ นอกจากนี้ เมื่อธุรกิจทั้ง 4 ธุรกิจเข้มแข็งก็จะสามารถสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยรอบ เนื่องจากธุรกิจแต่ละธุรกิจจำเป็นต้องจ้างพนักงานให้ธุรกิจนั้นๆดำเนินต่อไปได้

ภาพ/ข่าว  ปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ หาดใหญ่ จ.สงขลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here