ผู้ช่วยรัฐมนตรี ทส.ลุยหมู่บ้านกะเหรี่ยงรับแผนฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงตามมติ ครม.(อุทัยธานี)

1

นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.อลงกต วรกี รองผู้ราชการจังหวัดอุทัยธานี  นายเธียรวิชญ์ มุสิกะวงศ์  ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุทัยธานี  นายศุภเศรษฐ์  ตามพระหัตถ์ หัวหน้าวนอุทยานห้วยคต  เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  และเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอห้วยคต จ.อุทัยธานี  ได้ดินไปยังหมู่ที่ 8 บ้านภูเหม็น (บ้านกะเหรี่ยง)  ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี

จากกรณีก่อนหน้านั้นได้มีชาวบ้านกลุ่มกะเหรี่ยงได้จับจองที่ทำกินบริเวณนั้นมากว่าหลายร้อยปีจนกลายกลับมาเป็นการจัดตั้งเป็นหมู่ที่ 8 บ้านภูเหม็น กลุ่มกะเหรี่ยง หลังจากนั้นได้มีการประกาศเป็นพระราชบัญญิตสวนป่า  พ.ศ. 2535 ทำให้สวนป่าทับซ้อนที่ทำกินของประชาชนของชาวบ้านกะเหรี่ยง ซึ่งเปิดช่องให้รัฐอ้างสิทธิในการใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เข้ามาปลูกป่า และห้ามบุกรุกป่า  เริ่มห้ามชุมชนทำไร่หมุนเวียน  มีทั้งคุกคาม เข้าจับกุม ยึดเครื่องมือของใช้ชาวบ้าน โดยชาวบ้านหลายคนดำรงชีวิตด้วยความหวาดกลัว  และหวาดระแวงมาตลอดหลายปี  จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับชาวบ้านกะเหรี่ยงมาโดยตลอด

จนกระทั้งเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ ประกาศเป็นวนอุทยานห้วยคต โดยใช้บริเวณพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยของชุมชนบ้านภูเหม็น(กะเหรี่ยง)  โดยชาวบ้านต้องโยกย้ าย ออกจากพื้นที่ไปอยู่พื้นที่ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นพื้นที่โครงการของ คทช. จัดไว้ให้ภายใน วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2560 ภายใต้ของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา สมัยเป็น คสช.อยู่

ซึ่งวันนี้ โดยมีนายนพดล  พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับเอกสารแผนการฟื้นฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรมกะเหรี่ยงบ้านภูเหม็น ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานีตามมติคณะรัฐมนตรี 3 สิงหาคม 2553 โดยภายในแผนมีรายละเอียดเรื่อง ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้านและชุมชน เรื่อง ศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน เรื่อง แผนฟื้นฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรมกะเหรี่ยง ตามมติครม. 3 สิงหาคม  2553 และบทสรุป  โดยมีนายอังคาร ครองแห้ง ผู้ช่วยเจ้าวัด แกนนำด้านการขับเคลื่อนเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมกะเหรี่ยงบ้านภูเหม็น  เป็นผู้ยื่นเอกสารการถอดบทเรียนที่ผ่านมาต่อนายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ เพื่อนำเสนอต่อ นายวราวุธ  ศิลปอาชา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พิจารณาต่อไป

ภาพ-ข่าว นายพชร พัสกุล จ.อุทัยธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here