ผู้การภาคิน ร่วมบุญกับประชาชนในพื้นที่ทอดกฐินสามัคคีวัดป่าหวาย อ.สุไหงปาดี นราธิวาส

0

พันเอกภาคิน เกื้อกูล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48 พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายยุทธการ นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน ผู้บังคับกองร้อยหน่วยขึ้นตรง และชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิง ร่วมกับประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี โดยปัจจัยที่ได้จะนำไปสมทบทุนสร้างเมรุ ณ วัดป่าหวาย ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ได้มีพิธีถวายผ้ากฐิน แด่พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งในปีนี้ได้มีการจัดแบบนิวนอมอล เว้นรักษาระยะห่างที่ปลอดภัย และปฏิบัติตามหลักการของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด โดยให้มีการสวมหน้ากากอนามัย การวัดอุณหภูมิร่างกาย และการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์

ทั้งนี้ประเพณีการทอดกฐิน ในแต่ละปีกำหนดให้มีการจัดทอดกฐินขึ้นภายใน 1 เดือน หลังประเพณีออกพรรษา โดยวัดที่จะสามารถรับกฐินได้ ต้องมีพระภิกษุจำพรรษาโดยไม่ขาดพรรษาเลย ไม่ต่ำกว่า 5 รูป และแต่ละวัดสามารถรับกฐินได้ปีละ 1 ครั้ง การทอดกฐินเป็นกาลทาน ตามพระวินัยกำหนดกาลไว้ คือตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 โดยผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสใคร่จะทอดกฐิน ก็ให้ทอดได้ในระหว่างระยะเวลานี้เท่านั้น.

ภาพ-ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here