ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1ชี้แจงการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนประถมศึกษา พื้นที่ 4 อำเภอ

5

ดร.อนุวัฒน์ ล้อสุนิรันด์ ผู้อำนวยการเขตการศึกษาเขต 1 จ.ฉะเชิงเทรากล่าวว่าตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. ที่ผ่านมา โรงเรียนต่าง ๆ ได้เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ไปแล้ว โดย กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19  ซึ่งผมเองใด้  ดูแลพื้นที่ อ.เมือง อ.บ้านโพธิ์ อ.บางปะกง และ อ.บางน้ำเปรี้ยว รวม 138 แห่ง ได้มีการชี้แจงกับผู้บริหารโรงเรียนต่างๆตามที่กระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายมา อย่างต่อเนื่อง

ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1ชี้แจงการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนประถมศึกษา พื้นที่ 4 อำเภอ อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรามี การจัดการเรียนการสอน 5 รูปแบบ แบบ On-site เรียนที่โรงเรียน โดยมีมาตรการเฝ้าระวังตามประกาศของ ศบค. แบบ On-air เรียนผ่าน DLTV แบบ On-demand เรียนผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ แบบ On-line เรียนผ่านอินเตอร์ เน็ต และ แบบ On-hand เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่  ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย ที่ผ่านมานั้น โรงเรียนทั้ง 138 แห่ง ยังคงเลือกใช้การเรียนการสอนทั้ง 4 แบบ ยกเว้นการเรียนการสอนแบบ On-site

ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1ชี้แจงการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนประถมศึกษา พื้นที่ 4 อำเภอ อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ซึ่งหากโรงเรียนใดมีความประสงค์จะจัดการเรียนการสอนแบบ On-site ต้องนำเรื่องเข้าสู่กระบวน การพิจารณาของ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งขณะนี้ยืนยันว่ายังไม่มีโรงเรียนใดเสนอขอมา     ผอ.เขต 1ยังกล่าวต่อว่าตั้งแต่เปิดเรียนมา ยังไม่พบว่ามีการร้องเรียนทั้งจากครู ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียนแต่อย่างใดรวมถึงการเรียกเก็บค่าเทิอมด้วย ขณะที่ ดญ.ชญาดา ลาภวัฒน์ นักเรียนชั้นป.3 โรงเรียนวัดสนามจันทร์ อ.บ้านโพธิ์ กล่าวว่าทางโรงเรียนจะมีแบบฝึกหัดให้มาทำที่บ้านประมาณเดือนละเล่มทำทุกวันและรวบรวมนำไปส่งครูประจำชั้นช่วงเปิดเรียนโดยแจ้งให้ผู้ปรกครองไปเอาแบบฝึกหัดที่โรงเรียนขณะเดียวกัน        ผู้ปรกครองกล่าวเพิ่มเติมว่าต้องขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและผู้อำนวยการเขตที่ยังไม่ให้โรงเรียนเปิดเรียนในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 เพราะไม่รู้ว่าจะมีการนำเชื้อโรคมาแพร่ระบาดในโรงเรียนทำให้เกิดการติดต่อกันอย่างแพร่หลายกับนักเรียนหากเปิดเรียนแล้วซึ่งน่าเป็นห่วงมากโดยเฉพาะเด็กเล็กๆ

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ /ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here