ผอ.ศปพร. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ (อรบ.) และเจ้าหน้าที่ 3 ฝ่าย ประจำจุดตรวจ ปฏิบัติภารกิจสร้างความมั่นคงปลอดภัยแก่ชาวบ้าน

7

พล.ต.เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วย พ.อ.มานิตย์ เผ่าพงษ์จันทร์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ สมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) และเจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ายประจำจุดตรวจร่วม ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ทหาร หน่วยทหารพรานเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และ สมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) กองพัน อรบ.ลำพะยา จำนวน 2 แห่ง

ได้แก่  1. จุดตรวจป้อมยามทางลุ่ม และ 2. จุดตรวจป้อมยามทุ่งสะเดา ที่บ้านตะวันออก หมู่ที่ 5 ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา โดยมี พ.อ.พีรพงศ์ วัลลภาทิตย์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 152 /หัวหน้าคณะทำงานที่ 1 ,นายทนงค์ศักดิ์ ไหมเหลือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน,เจ้าหน้าที่ตำรวจ,หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) กองพัน อรบ.ลำพะยา ร่วมให้การต้อนรับ

โดย พล.ต.เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลชุมชน ดูแลทรัพย์สินของประชาชนเป้าหมายสำคัญจะต้องไม่ประมาทต้องมีความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของชุมชนและพื้นที่ รวมถึงการบริการพี่น้องประชาชนด้วยหัวใจที่เป็นจิตอาสา เสียสละ  พร้อมทั้งขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 รวมทั้งรณรงค์ “การขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร “ เพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน พร้อมเน้นย้ำให้กำลังพล เจ้าหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สัญจรไปมา ท่ามกลางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภคและหน้ากากอนามัยให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อปฎิบัติหน้าที่ในห้วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2564 ต้อนรับปีใหม่ 2565 รวมทั้งได้เน้นย้ำการป้องกันตัวเองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid สายพันธุ์ใหม่ “โอไมครอน” ในพื้นที่ พร้อมพูดคุยทักทายมอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาอีกด้วย

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here