ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษา​อุตรดิตถ์​มอบรางวัลรางวัลเหรียญทอง Gold Award AsianInvent Singapore (AiSG)

7

ดร. บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ มอบรางวัลรางวัลเหรียญทอง Gold Award AsianInvent Singapore (AiSG)21 Theme: Sustainability in a post pandemic era  หัวข้อ Waste management โครงงานเรื่อง  Preparation and Characterization of biodegradable straw made from agar  ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมประกวดออนไลน์ ในรูปแบบโปสเตอร์ภาษาอังกฤษและนำเสนอวิดีโอภาษาอังกฤษพร้อมสไลด์ ในเวลา 2 นาที ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

 โดยมีรายชื่อนักศึกษา ครูที่ปรึกษา ครูผู้ฝึกซ้อม ดังนี้​ นักศึกษา​ 1. นางสาวนลาวัลย์ แก้วกองทรัพย์  2. นางสาวรัตนพร วัตนธำรงศักดิ์​ 3. นางสาวหงส์เหม บุญกิตติวศินครูที่ปรึกษา 1. ครูจันทร์จิรา ภมรศิลปธรรม​ 2. ครูบุศรา  คงศักดิ์ ครูผู้ฝึกซ้อม  1. ครูรัตนา คงมา​ 2. ครูวศินี สิริคุณาลัย​ 3. ครูกัลย์ณิศา เทพพา​ 4. ครูบัณฑิตา สิงห์ช่างชัย

ภาพ-ข่าว ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ จ.อุตรดิตถ์​

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here