ผอ.รพ.ศรีสะเกษแถลงข่าวปรับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโควิด -19 ผู้มารับบริการต้องฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มพร้อมเน้นย้ำต้องผ่านจุดคัดกรองอุณหภูมิทุกครั้ง

23

นพ.ชลวิทย์  หลาวทอง ผอ.รพ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นพ.นพพล  บัวสี  นพ.ฐิสริน  ตรรกเมธา  รอง ผอ.รพ.ศรีสะเกษ  นางอารีย์    สุขแจ้ง  รอง ผอ.รพ.ศรีสะเกษ ฝ่ายการพยาบาล ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า สถานการณ์ปัจจุบันพบผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด – 19 เป็นจำนวนมากและมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว   รพ.ศรีสะเกษจำเป็นต้องปรับมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อโควิด – 19 ใหม่ เริ่มตั้งแต่ 1 เม.ย.65 เป็นต้นไป โดยงดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี ให้เยี่ยมผ่านโซเชี่ยลมีเดีย กรณีเฝ้าไข้อนุญาตเฉพาะญาติที่มีบัตรเฝ้าไข้เตียงละ 1คนเท่านั้น และ ญาติต้องฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม พร้อมกับมีผลตรวจ ATK ทุก 72 ชั่วโมง  กรณีผู้มารับบริการ อนุญาตให้ผ่านจุดคัดกรองเฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็ม 3 ขึ้นไป โดยมีหลักฐานมาแสดงทุกครั้ง แต่หากฉีดวัคซีน 2 เข็มหรือต่ำกว่า ต้องตรวจ ATK ทุกครั้ง หรือมีหนังสือรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ว่าไม่พบเชื้อ  ซึ่งทั้ง  ATK หรือ  RT-PCR 9  ต้องไม่เกิน 72 ชั่วโมง

นพ.ชลวิทย์  หลาวทอง ผอ.รพ.ศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า การปรับมาตรการใหม่ดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยที่มารับบริการเป็นหลัก ตลอดจนแพทย์และพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากผู้ป่วยในกลุ่ม 608 ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ส่วนใหญ่ไม่ฉีดวัคซีนหรือรับวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม และ เป็นผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ที่ต้องทำการฟอกไต เสียชีวิตสูงมากถึงร้อยละ 98  ขณะที่จำนวนรับวัคซีนเข็มที่ 3  ยังน้อยมาก เพียงร้อยละ 20 ส่วนเข็มที่ 1 มีผู้รับวัคซีนสูงถึงร้อยละ 90 เข็มที่ 2 อยู่ที่ร้อยละ 70  อีกทั้งสอดรับการสุ่มตรวจจุดคัดกรองอุณหภูมิในช่วงเช้าของวันนี้ (31 มี.ค.65) พบผู้ป่วยถึง 5 คน  ทาง รพ.ศรีสะเกษจึงจำเป็นต้องปรับมาตรการใหม่เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและทีมแพทย์หรือผู้ทำการรักษาพยาบาลควบคู่กัน

ภาพ / ข่าว   ศิริเกษ   หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here