ผอ.รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี นำกำลังพล อบรมทำแอลกอฮอล์ล้างมือ 70% ป้องกันไวรัส Covid – 19

6

พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสอนทำแอลกอฮอล์ล้างมือ 70%  โดย แผนกเภสัชกรรม โรงพยาบาลค่าย สุรศักดิ์มนตรี มีตัวแทนกำลังพลของโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความรู้ สร้างความเข้าใจในการดูแลป้องกันตนเอง ให้ห่างไกลจาก เชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19  ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ซึ่งได้รับความสนใจ จากกำลังพลภายในโรงพยาบาลค่ายฯเป็นอย่างดี ณ บริเวณห้องประชุม 1 โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ถนนลำปาง-งาว ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยแอลกอฮอล์ที่นำมาผลิตในครั้งนี้โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีได้รับมอบแอลกอฮอล์ 100% จากกองทัพภาคที่ 3 และได้นำแอลกอฮอล์ที่ได้รับมอบจาก กองทัพภาคที่ 3 มาทำการอบรมการผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือ 70% สำหรับการใช้ล้างมือฆ่าเชื้อไวรัส โคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 และใช้ทำความสะอาดอาคาร สิ่งอุปกรณ์ต่างๆ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ Covid  – 19  และนำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลและครอบครัว และใช้สำหรับผู้มาติดต่อใช้บริการภายในโรงพยาบาลค่ายฯต่อไป

ภาพ-ข่าว อัมรินทร์ วะนะวิเชียร /ลำปาง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here