ผอ.ประถมสงขลา 2 จัดทัพ ขับเคลื่อน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ออกแบบสร้างผู้เรียนดี มีความสุขตามรอยเสมา 1

1

ณ ห้องประชุมแกรนคอนเวนชั่นฮอลล์ บี ชั้น 8 โรงแรมลีกาเดนส์ หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   นางกอบขวัญ  แดงบำรุง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2  จัดโครงการ”เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 /นำผู้บริหารระดับเขตพื้นที่ฯ มอบนโยบาย จุดเน้นการบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการ, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเขตพื้นที่ฯ สร้างการรับรู้ ทำความเข้าใจให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทั้ง 125 แห่ง ได้เข้าถึงนโยบายฯ ของพล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” เน้นลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน    ตามแนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติสอดรับต่อนโยบายฯส่งผลต่อผู้เรียนเป็นสำคัญ ครอบคลุมทุกด้าน

โดย ฝากผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง พร้อมใจกัน ขับเคลื่อน นโยบายและจุดเน้นของ สพฐ.อย่างครอบคลุมทั้ง 8 ด้าน นำพาองค์กรคุณภาพ สร้างคนดี มีความสุข

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here