ผวจ.ปทุมธานี คนใหม่มอบนโยบายขับเคลื่อนจ.ปทุมธานี ให้ปชช.เข้ามาเที่ยวมากขึ้น

3

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี คนใหม่ได้เดินทางมาที่อำเภอคลองหลวง เพื่อพบปะประชาชนชาวอำเภอคลองหลวง และข้าราชการของอำเภอคลองหลวง ซึ่งมีนายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง นายเอกพจน์ ปานแย้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองคลองหลวง นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองท่าโขลง พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ มิตรปราสาท ผกก.สภ.คลองหลวง พ.ต.อ.อำนวยพันธ์ นิลน้อย ผกก.สภ.คลองหลวง ข้าราชการท้องถิ่นอำเภอคลองหลวงให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับมอบนโยบายที่ชั้น 3 ณ อำเภอคลองหลวง

โดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้เดินพบปะประชาชนและข้าราชการก่อนจะเข้ามอบนโยบายซึ่งและกล่าวว่าทิศทางการพัฒนาจังหวัด/อำเภอ โดยต้องทำร่วมกัน แผนต้องมาจากชุมชน ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และแผนพัฒนา ฉบับที่ 13 ที่ถอดมาจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อการพัฒนาจังหวัดอย่างต่อเนื่อง รวมกับ ONE PLAN ของกระทรวงมหาดไทยการบริหารงบประมาณของท้องถิ่น ในอนาคตน่าจะมีการของบประมาณโดยตรง ในการชี้แจงการของบประมาณต้องแม่นทั้ง งบฟังก์ชั่น (Function) งบพื้นที่ (AREA) และงบกลาง

โดยให้สัมพันธ์กับประชากรที่มีเป็นจำนวนมาก รวมถึงประชากรแฝงในพื้นที่ แบ่งงานนโยบายที่จำเป็นออกเป็น 3 กลุ่ม งานเฉพาะหน้า งานประจำ และงานพัฒนาอย่างยั่งยืนนโยบายที่สำคัญและที่ดีอยู่แล้ว ที่ทำมาให้ทำต่อ ปรับให้ดีขึ้น ผวจ. จะสานต่อและสนับสนุนนโยบายของอำเภอทุกพื้นที่เรื่องน้ำ/อุทกภัย ฝากชลประทานปรับแผน น้ำท่วมขัง/น้ำเน่า ให้ท้องถิ่นช่วยดูน้ำทะเลหนุนสูงสุดร่วมกับฝนตกช่วง 6-15 ต.ค. นี้ กรณีเกิดปัญหาช่วยรีบแก้ไขภายใน 1 วัน เนื่องจาดปัจจุบันสื่อมีความรวดเร็วมากอาจทำให้เกิดจ่าวลือหรือข่าวที่คลาดเคลื่อน เรื่อง COVID-19 เน้นใช้หน้ากากและวัคซีน โดยให้ความสำคัญกับยูนิเวอร์แซลโพรเทคชั่น (Universal Protection) สันนิษฐานว่าทุกคนติดโรคเหมือนกันหมด  เพื่อหาทางป้องกัน การปิดศูนย์ CI ต่างๆ ขอให้พิจารณาตามความเหมาะสม แต่ต้องมีความพร้อมหากเกิดวิกฤตต้อสามารถเปิดได้ภายใน 3 วัน ควรมีบัญชีผู้ฉีดวัคซีนในแต่ละพื้นที่รายหมู่บ้าน/ชุมชน เป้าหมายของจังหวัดจะเปิดเมืองเดือนธันวาคมงานจิตอาสาต้องระดมกำลังพล และสามารถช่วยได้ทุกกิจกรรม

โดยเฉพาะกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยจัดกิจกรรมจำนวนตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขงานยาเสพติด ป้องกันและบำบัด การรักษาสิ่งแวดล้อม เราจะยอมให้ผู้ที่ละเลยไม่ได้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และวิธีการกำจัดขยะ การแก้ไขปัญหาผักตบชวา (จังหวัดสะอาด)เพิ่มการท่องเที่ยว โดยให้ผู้ท่องเที่ยวได้แวะมาเป็นจุดพักรถเพื่อเที่ยว หรือเน้นไปทางการเปิดพิพิธภัณฑ์หรือศูนย์วิทยาศาสตร์ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก เพิ่มการท่องเที่ยวทางเรือ หรือแบบต่างๆ ตามบริบทของอำเภอ แต่ละอำเภอสามารถนำเสนอจุดท่องเที่ยว สินค้าชุมชนได้   การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ราคาสินค้าแนวโน้มจะสูงเพิ่มขึ้น เพราะคนมากขึ้นพื้นที่เกษตรลดลง ทำให้มีความต้องการสูง ต่างจากสินค้าเทคโนโลยีมีแนวโน้มลดลง จึงควรมีพื้นที่อนุรักษ์เกษตรอินทรีย์และพัฒนาต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ เกษตรอินทรีย์อาจพัฒนาไปได้ระดับ GAP หรือ ORGANIC   การลงพื้นที่ไม่ต้องไข้คนเยอะ เอาแค่ผู้เกี่ยวข้องลงไปช่วยหารือแก้ปัญหาโดยตรงฝากนายกท้องถิ่น/กำนัน สรุปปัญหาที่แก้มานานแล้วแต่ยังแก้ไม่ได้ ส่งข้อมูลให้นายอำเภอรวบรวม และรายงานเพื่อให้จังหวัดบริหารและแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดและรวดเร็ว โดยจังหวัดจะรวบรวม และแบ่งกลุ่มปัญหาออกเป็นกลุ่มๆ และจะเชิญหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องมาแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ภาพ-ข่าว ธัชนนท์ พิริยะกุลชัย จ.ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here