ผวจ.ฉะเชิงเทรา ตรวจเยี่ยมด่านคืนแรกมาตรการยกระดับเข้มงวดสูงสุด

0

นายไมตรี ไตรติลานันท์   ผวจ.ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย พันเอกเฉลิม เนียมช่วย รอง กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมด่านตรวจแบบบูรณาการ ทั้งอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำรวจ ทหารและจิตอาสา ภายหลังการประกาศยกระดับจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดสีแดงเข้มงวดสูงสุด ที่ห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 21.00 น – 04.00 น.

จุดแรก ที่คือด่านบางน้ำเปรี้ยว ต่อด้วยด่านนครเนื่องเขต และด่านบ้านโพธิ์ซึ่งผวจ.ฉะเชิงเทรา ได้ให้กำลังใจ จนท.ประจำด่านทุกคน ขอให้เสียสละ เข้มแข็งและอดทน วันนี้ทุกคนต้องช่วยกันยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และยังขอร้องประชาชนห้ามออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา 21.00 – 04.00 น.  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกรณีต่อไปนี้เช่น ไปพบแพทย์ การขนส่งสินค้าที่มีความจำเป็นเช่น ยา เวชภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภค น้ำมันเชื้อเพลิง สินค้าทางการเกษตร 

สำหรับประชาชนที่มีความจำเป็นในการเดินทาง สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ “หยุดเชื้อ ช่วยชาติ” ที่จะให้ประชาชนใช้ลงทะเบียนเพื่อขออนุญาตเดินทาง กรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่ง  เพื่อช่วยลดการสัมผัสของเจ้าหน้าที่หน้าด่าน  ที่ต้องตรวจเอกสารและประชาชนไม่ต้องเข้าคิวในการร้องขอออกนอกพื้นที่ โดยขอให้กรอกข้อมูลในเว็บไซต์ เพื่อรับจะได้รับ คิวอาร์โค๊ด สำหรับนำไปแสดงที่ด่าน ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และยังสาธิตให้ดูเป็นตัวอย่างอีกด้วย

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ /ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here