ผวจ.กระบี่ สั่งการให้ สำนักงานวัฒนธรรมกระบี่ จัดทำเสื้อผ้าโดยใช้ลวดลาย ลมหายใจกระบี่

6

เนื่องด้วยในวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2564 นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะรัฐมนตรีได้มาประชุมสัญจรที่จังหวัดกระบี่ในช่วงเวลาดังกล่าวทางจังหวัดกระบี่ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะต้อนรับ ครม.สัญจร ในครั้งนี้โดยมีการเตรียมความพร้อมทางด้านความปลอดภัยและการประชุมในพื้นที่จังหวัดกระบี่ระยะเวลา 2 วันซึ่งทางจังหวัดโดยท่านผู้ว่าราชการ จ.กระบี่ นายพุฒิพงษ์ ศิริมาตย์ สั่งการให้ สำนักงานวัฒนธรรมกระบี่ และพัฒนาการชุมชนกระบี่ จัดทำเสื้อผ้าโดยใช้ลวดลาย “สมหายใจกระบี่” เพื่อเตรียมต้อนรับ นายกรัฐมนตรี พล.เอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาและคณะรัฐมนตรี (ครม.สัญจรกระบี่ ) โดยความเสื้อลายเอกความหมายดังนี้

ชื่อลวดลาย ลมหายใจกระบี่”ออกแบบโดย นายพัฒนศิลป์  ชูทอง ศิลปินอิสระจังหวัดกระบี่ แนวคิดในการสร้างสรรค์ลวดลาย  อัตลักษณ์ลวดลายผ้าเมืองกระบี่  จากพื้นถิ่นสู่ความร่วมสมัย ความเป็นมาจังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาลวดลายผ้าพื้นถิ่น ของจังหวัดกระบี่ ที่สื่อถึงอัตลักษณ์ และมีความร่วมสมัย ส่งเสริมให้ทุกคนเห็นถึงคุณค่าและมูลค่าของผ้าไทยในชุมชน สร้างกระแสไทยนิยมไปสู่คนรุ่นใหม่ในการเลือกที่จะสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกแก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา นักออกแบบ ผู้ผลิตผ้าพื้นถิ่น และประชาชนทั่วไป ให้เกิดความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงคุณค่า ความงาม   

นายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ ได้เปิดเผยข้อมูลกับสื่อข่าวว่าได้มีการจัดทำเสื้อสำหรับท่านนายกรัฐมนตรีและกรมอจำนวน 34 ตัว และผู้เข้าร่วมประชุมอีก 13 ชุด ตามสีผ้าและสัญลักษณ์ดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้หลายหน่วยงานและจำแนกสีต่างๆเพื่อสะท้อนถึงศัลยสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่อีกด้วย

ข้อมูลข่าว / ภาพ มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่  รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here