ผวจ. กระบี่รับมอบเงิน 1 แสนบาท ใช้ในกิจกรรมปกป้องและอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก

0

พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  ได้รับมอบเงินจำนวน  100,000 บาท  ซึ่งเป็นรายได้จากการขายเสื้อที่ระลึกในโครงการรณรงค์ “รักมาเรียม  หยุดทิ้งขยะพลาสติกลงทะเล”  จากนายธนพัฒน์  พัฒศรีเรือง  กรรมการผู้จัดการบริษัทอ่าวนาง แลนด์มาร์คจำกัด  ณ.ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่   นายธนพัฒน์  พัฒศรีเรือง  กรรมการผู้จัดการบริษัทอ่าวนาง แลนด์มาร์คจำกัด  กล่าวว่าวัตถุประสงค์ของการมอบเงินจำนวน 1 แสนบาทให้กับทางจังหวัดกระบี่ในครั้งนี้เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมปกป้องและอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากในพื้นที่จังหวัดกระบี่ซึ่งเงินดังกล่าวได้มาจากโครงการการสร้าง “รูปปั้นมาเรียม”   พะยูนน้อยกำพร้า  อนุสรณ์แห่งการสะท้อนถึงปัญหาของขยะพลาสติกที่เป็นภัยคุกคามต่อสิ่งมีชีวิตในท้องทะเล  เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนักให้คนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวตระหนักถึงภัยจากขยะพลาสติก  นางฟ้ามาเรียมทูตตัวน้อยได้เป็นแรงบันดาลใจในการริเริ่มโครงการรณรงค์  “รักมาเรียม หยุดทิ้งขยะพลาสติกลงทะเล”  โดยบริษัท อ่าวนาง แลนด์มาร์ค จำกัด  ผู้จัดโครงการนี้  ได้เห็นถึงความสำคัญ  และมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมเสมอมา  ได้จัดทำรูปปั้นมาเรียมขนาดกว้าง  40 และสูง 140 เซนติเมตร  โดยตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าโครงการ  อ่าวนาง แลนด์มาร์ค หาดนพรัตน์ธารา  เพื่อเป็นอนุสรณ์ในการระลึกและรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ทุกคนหยุดทิ้งขยะพลาสติกลงทะเล

ภาพ-ข่าว  /ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง. จ.กระบี่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here