ผลสอบข้อเท็จจริง ชี้ชัดโยกงบประมาณ ว.การบินฯ ผิดกฎหมาย

47

จากกรณีที่ รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม(รก.อธก.มนพ.) ได้เปิดแถลงข่าวถึงประเด็นปัญหาของวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ( ว.การบินฯ) โดยยอมรับกลางวงว่ามีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาศึกษาถึงแนวทางการดำเนินการต่อไปของ ว.การบินฯ ว่าจะอยู่ต่อหรือจะต้องหยุดการดำเนินการ

สาเหตุเนื่องจาก มีการกล่าวอ้างว่า ว.การบินฯ บริหารงานล้มเหลว โดยมีรายรับไม่พอกับรายจ่าย และล่าสุดไม่มีแม้กระทั่งเงินที่จะจ่ายเงินเดือนให้แก่บุคคลากร โดย รก.อธก.มนพ. ระบุว่ามีเงินสะสมติดลบถึง 55 ล้านบาท ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้บริหาร ว.การบินฯโดย พล.อ.อ. วรฉัตร ธารีฉัตร อดีตคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ ได้มีหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษอดีตผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.นครพนมและคณะผู้บริหาร ม.นครพนม (ในขณะนั้น) เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบและผิดระเบียบของทางราชการ  โดยกระทรวง อว.ได้ส่งให้สภามหาวิทยาลัยนครพนม ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง มี รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ เป็นประธานกรรมการ สอบสวนข้อเท็จจริง โดยคณะกรรมการได้กำหนดประเด็นจากหนังสือร้องเรียน

ผลสอบข้อเท็จจริง ชี้ชัดโยกงบประมาณ ว.การบินฯ ผิดกฎหมาย อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ด้านนายวัชรินทร์ เจียวิริยบุญญา อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนมตัวแทนภาคประชาสังคม ม.นครพนม ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า จากรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวทำให้เห็นว่าคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนมที่ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในขณะที่มีการนำเงินงบประมาณของ ว.การบินฯไปใช้กับหน่วยงานอื่นนั้น จะต้องถูกสอบสวนดำเนินคดี เนื่องจากได้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ทางราชการ เป็นเหตุให้ ว.การบินฯ ขาดสภาพคล่องไม่สามารถบริหารงานต่อไปได้  ตนจึงอยากเรียกร้องให้คณะบุคคลที่เข้ามาควบคุมกิจการของ ม.นครพนมอยู่ในขณะนี้ ให้เร่งหาเงินมาเยียวยา ว.การบินฯ ให้สามารถเดินต่อไปได้ พร้อมทั้งให้เร่งดำเนินการสอบสวนเอาผิดกับกลุ่มบุคคลดังกล่าวทันที ทำไมจึงปล่อยให้กลุ่มคนเหล่านี้ยังลอยนวลอยู่ในตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ และครอบครองเอกสารหลักฐานทางการเงินอยู่ การที่ผู้บริหารชุดปัจจุบันออกมาแอ่นอกรับว่าการโยกงบประมาณของ ว.การบินไปให้หน่วยงานอื่น น่าจะเป็นไปอย่างถูกต้องนั้น ขอให้กลับไปดูรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงของกรรมการชุดนี้เสียก่อน  ซึ่งตนจะส่งเรื่องนี้ให้ สตง.เข้ามาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของผู้บริหารชุดก่อนอย่างแน่นอน

ภาพ-ข่าว ทวี จ.นครพนม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here