ผช.ผู้บัญชาการทหารบก เปิดอาคารสมาคมพลร่มไทยช่วยเหลือสมาชิกทหารพลร่ม(ลพบุรี)

50

พลเอก สุนัย ประภูชะเนย์  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก  เป็นประธานประกอบพิธีสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเปิดอาคารสำนักงานสมาคมพลร่มไทย แห่งใหม่   ซึ่งสมาคมพลร่มไทย  ได้รับความอนุเคราะห์จาก หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ในการปรับปรุงสถานที่ จากอาคารยงใจยุทธ บริเวณด้านข้างตึกเอราวัณ ตำบล ทะเลชุบศร  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เป็นพื้นที่ตั้งสมาคมแห่งใหม่   สำหรับ  “สมาคมพลร่มไทย”  ก่อตั้งครั้งแรกในปี พ.ศ.2532 โดยจัดตั้งเป็น “ชมรมทหารพลร่ม”  เพื่อให้ทหารพลร่มอำลาชีวิตราชการในอดีต เมื่อออกไปแล้ว เมื่อรู้สึก ว้าเหว่ เงียบเหงา ห่างไกลจาหน่วย จากเพื่อนร่วมงาน ไม่ทราบว่าจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไร ได้รับการช่วยเหลือในรูปแบบของสวัสดิการสมาคม โดยมี ร้อยเอก นุกูล ดุลยโกศล เป็นประธานชมรมทหารพลร่มคนแรก ต่อมาในปี พ.ศ.2544 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ชื่อจาก “ชมรมทหารพลร่ม” เป็น “สมาคมพลร่มไทย”  และมี พลตรี ภัทรชัย พันธ์กล้า เป็นนายกสมาคมพลร่มไทย คนปัจจุบัน และได้ปรับปรุงการรับสมัครสมาชิกให้กว้างขวางมากขึ้น โดยรับสมัครสมาชิกทั้งในและนอกราชการ พร้อมทั้งปรับปรุงด้านสวัสดิการให้แก่สมาชิก โดยให้การคุ้มครองทั้งสมาชิกและคู่สมรส ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกรวม 1,832 คน

ภาพ-ข่าว สมชาย เกตุฉาย –  ลพบุรี 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here