ป้องกัน จ.แพร่ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

5

นายสมหวัง  พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่/ผอ.ศอ.ปส.จ.แพร่ มอบหมายให้ นายสัมฤทธิ์ สุกใส ป้องกันจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ร่วมกับสำนักงาน ปปส.ภาค 5  โดยมีผู้เชี่ยวชาญ สำนักงาน ปปส.ภาค 5  เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปส.ภาค 5 ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแพร่ (ศอ.ปส.จ.แพร่) ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่(ศอ.ปส.ภ.จว.แพร่)  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่ และสำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุม 

ทั้งนี้เพื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปี พ.ศ.2565 ให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ปปส.กำหนด ในการประชุมดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here