ป่าไม้คือชีวิต !!! ชนเผ่าอาข่าดงยาง อ.วังชิ้นฯ ปลูกต้นไม้ เพื่อปลุกสำนึกให้อนุรักษ์ป่า (แพร่)

14

นายศิริชัย โตสุวรรณ แกนนำชาวบ้าน พร้อมด้วยชนเผ่าอาดงยาง ม.7 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ปลูกต้นไม้เพื่อปลุกสำนึกให้มีใจฟื้นฟูอนุรักษ์ป่า คืนความเป็นธรรมชาติ ณ.ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา”แม่ฟ้าหลวง” บ้านดงยางอาข่า

ทั้งนี้เนื่องจากว่าในพื้นที่แห้งแล้วมาก เนื่องจากไม้มีต้นไม้ใหญ่ ชาวอาข่าจึงประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้มานาน หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำให้ เพื่อเป็นน้ำใช้ นอกจากนี้ยังมีองค์กรและราชการ นำน้ำดื่มเข้าไปช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดมีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าไปเจาะน้ำบาดาลเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ คาดว่าน่าจะเพียงพอการใช้ ซึ่งในเรื่องนี้ทางชนเผ่าอาดงยาง ม.7 ตำบลนาพูนฯ ต่างขอบคุณทางองค์กรหน่วยงานต่างๆที่ช่วยผลักดันด้วยดีตลอดมาด้วย

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here