ปุ๋ยสั่งตัดหรือปุ๋ยสูตรต่ำ จะช่วยเกษตรกรลดต้นทุนยามนี้ได้ ฟังผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ชี้แนะนะ จะบอกให้

4

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here