ปิดช่องทางท่าข้ามธรรมชาติตามแนวชายแดนพื้นที่อ.พบพระ (ตาก)

8

นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอพบพระ ได้สั่งการให้ ปลัดอำเภอพบพระ พร้อมด้วย สมาชิก อส. ผู้ใหญ่บ้าน ,ผู้ช่วยฯ หมู่บ้านตามแนวชายแดน ประสานการปฏิบัติกับ ทหารราบ ร้อย ร422 และ ตชด. 346  ทำการปิดช่องทางท่าข้ามธรรมชาติตามแนวชายแดนในพื้นที่อำเภอพบพระ และนำประกาศจังหวัดตาก  เรื่องการระงับการเดินทางเข้าออกของบุคคลและยานพาหนะตลอดแนวชายแดนจังหวัดตาก ไปปิดประกาศตามช่องทางท่าข้ามธรรมชาติของอำเภอพบพระจำนวน 9 ช่องทาง พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรที่อยู่ตามแนวชายแดนได้ทราบข้อสั่งการตามประกาศจังหวัด

ภาพ-ข่าว ชวลิต วิกุลชัยกิจ จ.ตาก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here