ปากช่อง โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการร้านค้า ตลาดไนท์บาร์ซ่าร์ และผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าบนที่ หรือทางสาธารณะเทศบาลเมืองปากช่อง

37

นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการร้านค้า ตลาดไนท์บาร์ซ่าร์ และผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าบนที่ หรือทางสาธารณะเทศบาลเมืองปากช่อง ประจำปีงบประมาณ 2565

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และห้วหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองปากช่อง ให้เกียรติเข้าร่วมเปิดโครงการ โดยมีวิทยากรที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเช่าพื้นที่ เงื่อนไขการรักษาความสะอาดบนที่จำหน่าย การทำธุรกรรมออนไลน์ เข้าสู่สังคมไร้เงินสด หลักสุขาภิบาลอาหาร การเลือกใช้ภาชนะถูกหลักอนามัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสาธิตวิธีการจัดทำถังขยะเปียกให้เป็นปุ๋ย ให้ผู้เข้ารับการอบรม ณ หอประชุมมูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถานปากช่อง

ภาพ-ข่าว ปัญญา ปากช่อง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here