ปากช่อง เร่งตรวจเชิงรุกเพื่อเปิดเมืองตามนโยบายรัฐ

9

นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง  พร้อมด้วยปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลหนองสาหร่าย  รองปลัดอบต.หนองสาหร่าย คณะกรรมการควบคุมโรคอำเภอปากช่อง เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบต.หนองสาหร่าย ได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจพนักงานโรงงานแปรรูปไม้ THAI SUPPLY TRADING .CO,LTD โดยใช้ “Rapid Antigen Test” เพื่อสุ่มตรวจหาผู้ติดเชื้อและผู้เสี่ยงสูงเชิงรุกในหมู่บ้าน ชุมชน ตามแนวทาง ตรวจเร็ว รู้เร็ว ควบคุมการแพร่ระบาดได้เร็ว โดยสุ่มตรวจ จำนวน 55 ราย ผลเป็นลบทั้งหมด ณ  โรงงานแปรรูปไม้ THAI SUPPLY TRADING .CO,LTD ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา                                                   

นายอำเภอปากช่อง ยังให้ ทุกตำบลนำเสนอ สถานการณ์ และCLUSTER ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อประเมินพร้อม วางมาตรการป้องกัน ควบคุมโรค  ตรวจเชิงรุก ด้วย ATK ทันที เมื่อพบผู้ป่วย ใหม่ในพื้นที่ กำหนด แผนการ ตรวจ ATK หลังการประชุม ตาม ข้อ1. และแจ้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ท้องถิ่น อสม. ในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อประชาสัมพันธ์ ประชาชนในพื้นที่ และเตรียมดำเนินการตามกำหนด เมื่อ ดำเนินการตรวจเชิงรุก แล้ว ให้ คัดแยก กลุ่ม  HR และ LR พร้อมออกคำสั่ง เป็นหนังสือ ให้กักตัว 14 วัน /คุมสังเกตุอาการ  ส่วนผู้ป่วยที่ตรวจพบ ส่ง รพ. ทันที ผู้ป่วยเข้าทำการรักษา ประเมินอาการ ที่ รพ.ก่อน แล้วจึงค่อย ส่ง ตัว กลับไป CI ในพื้นที่ 

 นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง กล่าวต่อว่า ยิ่งใกล้มีกำหนดเปิดประเทศตามนโยบายรัฐบาล อำเภอปากช่อง ซึ่งถือว่าเป็นด่านหน้า ที่นักท่องเที่ยวและประชาชนเดินทางผ่านเข้ามาท่องเที่ยว หรือเดินทางไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาจจะมีการแวะตามปั๊มน้ำมัน และร้านอาหารต่างๆในพื้นที่ จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ แจ้งและขอความร่วมมือผู้ประกอบการ สถานที่ต่างๆ ให้มีการเข้มงวดตรวจสอบผู้ที่เดินทางเข้าออกตามสถานที่ การยืนยันฉีดวัคซีนแล้ว 2 เข็ม มีผลการตรวจ ATK หรือ PCR ไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง ไว้ยืนยันด้วย ตามนโยบายของ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในระลอกใหม่ขึ้นมาอีกครั้ง

ภาพ-ข่าว ปัญญา ปากช่อง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here