ปากช่อง เปิดสำนักงานกิ่งกาชาดจุดขอรับความช่วยเหลือประชาชน

180

นายคณัสชนม์  ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็นประธาน ตัดริบบิ้นเปิดสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง บริเวณห้องชั้นล่างที่ว่าการอำเภอปากช่อง ซึ่งเป็นแห่งแรกของจังหวัดนครราชสีมา ที่เปิดเป็นรูปสำนักงานง่ายต่อการติดต่อขอความช่วยเหลือ โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ผาสุข  และ นางวชาไล มหิทธิกร  รองนายกกิ่งกาชาด พร้อมด้วยชมาชิกกิ่งกาชาด เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอำเภอปากช่อง พัฒนาชุมชน สมาชิกสภาจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีเปิดเป็นทางการ

นายเกียรติศักดิ์ ผาสุข รองนายกกิ่งกาชาด กิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง ได้กล่าวรายงานความเป็นมา กิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้น เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และสภากาชาดไทย ในส่วนภูมิภาค โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เป็นอุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งมีบทบาทและเป็นกำลังสำคัญของสภากาชาดไทย ในการปฏิบัติภารกิจด้านต่างๆ เช่น ด้านการบรรเทาทุกข์ และช่วยเหลือผู้ประสบสารณภัยต่างๆ การสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎร ที่ประสบความเดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส การรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และพัฒนาคุณภาพชีวิต การสนับสนุนส่งเสริมยุวกาชาด อาสากาชาด ตลอดจนภารกิจต่างๆของสภากาชาดไทย

 นายคณัสชนม์  ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง และนายกกิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจของกิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง ในช่วงปีที่ผ่านมา พบว่ายังมีผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ประสบความทุกยาก เดือดร้อน และมีความประสงค์ที่จะขอรับความช่วยเหลือจำนวนมาก และยังไม่รวมกับ ผู้ประสบอัคคีภัย อุทกภัย และภัยจากธรรมชาติต่างๆ ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยกิ่งกาชาดอำเภอปากช่องตั้งขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ.2532 ถึงปัจจุบันเป็นเวลา 33 ปี ตั้งรวมอยู่กับห้องฝ่ายปกครองบนอำเภอชั้น 2 ยังไม่มีสำนักงานที่สามารถติดต่อโดยตรง เพื่อความสะดวกในการประสานงาน การติดต่อของประชาชน จึงได้จัดตั้งเปิดเป็นสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง ชั้นล่างด้านหน้าที่ว่าการอำเภอ ให้เห็นชัด คาดว่าเป็นแห่งแรก ของจังหวัดนครราชสีมาในรูปแบบของสำนักงาน โดยจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำที่สำนักงาน

ภาพ-ข่าว ปัญญา ปากช่อง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here