ปากช่อง เปิดคลินิกบริการกัญชาทางการแพทย์

33

ที่อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 1 โรงพยาบาลปากช่องนานา นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 9 เป็นประธานเปิดคลินิกให้บริการกัญชาทางการแพทย์ โดยมี พญ.ลลิตยา กองคำ ผอ.สปสช. เขต 9 นครราชสีมา นพ.ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น ผอ.รพ.ปากช่องนานา และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ รพ. เข้าร่วม ซึ่งทางโรงพยาบาลจะจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันและแผนไทย จะเปิดให้บริการเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน โดยได้เริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. 62 ซึ่งในระยะแรกเป็นการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้กัญชา มีผู้มารับบริการจำนวน 8 ราย ปัจจุบันมีสารสกัดกัญชาที่ใช้ รูปแบบชนิดหยด สูตร THC และ ทำลายเขาพระสุเมรุซึ่งเป็นตำรับยาแผนไทย โดยนพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ได้ตรวจคนไข้ผู้มารับบริการด้วย จากนั้นได้เป็นประธานเปิดร้านยาชุมชนอบอุ่นเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลและลดเวลารอคอยของผู้ป่วยที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาล ซึ่งมีร้านขายยาจำนวน 10 ร้านเข้าร่วมโครงการ ในระยะแรกได้ให้คนไข้ในกลุ่มความดันโลหิตสูงไปรับยาที่ร้านขายยาจำนวน 21 ราย

ภาพ-ข่าว ปัญญา ผู้สื่อข่าวปากช่อง จ.นครราชสีมา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here