ปากช่อง เทศบาลสีมามงคลจัดทำแผนประสบการณ์เรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

7

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติไทย และเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย นายวิโรจน์  ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล  ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มอบหมายให้ นางจิราภรณ์  อุ่นอก ผู้อำนวยการกองการศึกษา จัดทำแผนจัดประสบการณ์เรียนรู้  ให้กับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีมามงคล ทั้ง 2 แห่ง

โดยคุณครูรทสุดา ยลทัศนธารา ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ทต.สีมามงคล (โรงเรียนเบทาโกรวิทยา) จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์น่ารู้ ทำการทดลอง เรื่อง ลูกโป่งซู่ซ่า และไข่ไดโนเสาร์ ส่วนคุณครูรัตน์ติญา  ภูนาโคก ผู้ดูแลเด็ก ศพด.ทต.สีมามงคล(โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์) จัดกิจกรรม วิทยาศาสตร์ ทำการทดลอง ภูเขาไฟระเบิด และลูกโป่งพองโต

เด็กนักเรียนเมื่อได้ลงมือปฏิบัติและทดลองจริง เกิดการพัฒนาสติปัญญา จากความอยากรู้อยากเห็นสิ่งรอบตัวเรา เด็กนักเรียนตื่นเต้นและสนุกสนาน กับกิจกรรมครั้งนี้

ภาพ-ข่าว ปัญญา ปากช่อง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here