ปากช่อง เตรียมพร้อมรถดับเพลิงป้องกันอัคคีภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน

6

ประชาชนคนไทยเชื้อสายจีน ต่างทำพิธีนำสิ่งของ จัดโต๊ะจุดธูปเทียนบูชาเทพเจ้าและบรรพบุรุษ ตามประเพณี วันไหว้ วันจ่ายและวันเที่ยว หลังไหว้เสร็จ ส่วนใหญ่ปิดห้างร้าน บ้านเรือน พาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศและต่างจังหวัด เพื่อพักผ่อนช่วงเทศกาลตรุษจีนหรือปีใหม่ของชาวจีน บางบ้านอาจจะไม่ได้ดับไฟธูป ง่ายต่อการเกิดเพลิงไหม้ ตามที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่มาแล้ว

นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา กล่าวว่า ในหลายปีเคยเกิดอัคคีภัยขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน ที่ประชาชนปิดบ้านไปเที่ยวหรือปล่อยให้ผู้สูงอายุเฝ้าบ้านตามลำพัง เมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นก็เกิดความเสียหาย เพื่อเป็นการไม่ประมาท จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ รถดับเพลิงและกำลังเจ้าหน้าที่  เฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถช่วยเหลือพื้นที่อื่นที่อยู่ใกล้เคียง เมื่อหากมีเพลิงไหม้เกิดขึ้น เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงอากาศ แห้งฝนทิ้งช่วงสามารถเกิดเพลิงไหม้ได้ง่ายขึ้นและอยู่ในช่วงวันหยุดราชการอีกด้วย

ภาพ-ข่าว ปัญญา ปากช่อง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here