ปากช่อง เจ้าคุณเหมือนมอบเงินบริจาคแก่หน่วยงานต่างๆ

38

หลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเมธีสุตาภรณ์ (เจ้าคุณเหมือน) เจ้าคณะอำเภอปากช่อง เจ้าอาวาสวัดคีรีวันต์ ร่วมกับคณะสงฆ์ อุบาสก – อุบาสิกา ชาวปากช่อง มอบเงินบริจาคแก่หน่วยงานต่างๆเพื่อเป็นสาธารณกุศล 6 แห่ง

ประกอบด้วย 1.โรงพยาบาลปากช่องนานา 2. สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา 3.มูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถานปากช่อง 3.สภาวัฒนธรรมอำเภอปากช่อง 4.สภาวัฒนธรรมอำเภอปากช่อง 5.สถานีตำรวจภูธรปากช่อง 6.อสม.ชุมชนเมือง ปากช่อง

ภายใต้ปันบุญ จาก “งานปิดทองฝังลูกนิมิตระหว่างวันที่ 19 – 29 มกราคม 2566     โดยยอดเงินบริจาคทั้งหมดจากผู้มีจิตศรัทธามาร่วมบุญในงานปิดทองฝังลูกนิมิตตลอดทั้งงานหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว ได้จัดตั้งกองทุนของวัด ดังนี้

โครงการบูรณะปฏิสังขรณ์เพื่ออนุรักษ์อุโบสถไม้หลังเก่า(ให้เป็นมหาวิหารประดิษฐานหลวงพ่อพระศรีคีรีวันต์)-โครงการก่อสร้างอาคารเรียนพระปริยัติธรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาพระภิกษุสามเณร-โครงการมอบทานมอบธรรมปันน้ำใจสงเคราะห์ผู้ยากไร้ผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุ-โครงการสนับสนุนเพื่อมอบเป็นกองทุนสาธารณกุศลให้แก่หน่วยงานต่างๆในพื้นที่อำเภอปากช่อง

การนี้ในนามคณะสงฆ์อุบาสก อุบาสิกาวัดคีรีวันต์ขออนุโมทนา ขอบคุณ สายธารศรัทธา ทุกๆ คณะที่มาร่วมบุญเป็นจิตอาสาช่วยขับเคลื่อนในงาน ปิดทอง ตัดหวายลูกนิมิต วัดคีรีวันต์ให้ได้สำเร็ลุล่วงไปด้วยดี

ภาพ-ข่าว ปัญญา ปากช่อง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here