ปากช่อง เขาใหญ่เข้มลาดตระเวนแบบ Smart patrol ครอบคลุมพื้นที่ 3.35 ล้านไร่

20

นายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เปิดเผยว่า ได้มีการจัดประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ หรือ Smart Patrol ในปีงบประมาณ พ.ศ 2564 โดยมีหัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ จำนวน 24 หน่วย หัวหน้าฐานปฏิบัติการฯ จำนวน 3 ฐาน หัวหน้าชุดสายตรวจส่วนกลาง จำนวน 4 ชุด เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

 ซึ่งที่ผ่านมา ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สามารถลาดตระเวนพื้นที่ป่าได้ครอบคลุม 87.7 % จากพื้นที่ป่าของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  1.35 ล้านไร่ ถือเป็นการลาดตระเวนป่าครอบคลุมพื้นที่ได้มากที่สุด นับตั้งแต่มีการนำระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพหรือ Smart Patrol     มาใช้ในการคุ้มครองรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยก่อนหน้านี้ในปีพ.ศ.2561 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ลาดตระเวนพื้นที่ป่าได้ 73.79 % ปีพ.ศ. 2562 ลาดตระเวนพื้นที่ป่าได้ 75.50 % นับว่าเป็นสถิติการลาดตะเวนป่าที่ดีขึ้นตามลำดับ

 นายอดิศักดิ์ฯ กล่าวว่า “อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กล่าวต่อว่า ได้รับมอบนโยบาย จากนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด้านการเฝ้าระวังดูแลรักษาพื้นที่ป่าโดยให้ถือเป็นภารกิจหลักที่สำคัญ เพื่อป้องกันไม่ให้พื้นที่ป่าไม้ถูกทำลาย การลักลอบล่าสัตว์ป่า โดยให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด กับผู้บุกรุกพื้นที่ป่า ล่าสัตว์ หรือทำลายทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆในเขตอุทยานแห่งชาติ โดยได้นำระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ หรือ Smart Patrol มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งสถิติการออกลาดตะเวนป่าจำนวนทั้งสิ้น 1,327 ครั้ง 5,174 วัน สามารถลาดตระเวนป่าได้เป็นระยะทางรวมทั้งสิ้น 25,563 กิโลเมตร มีสถิติการจับกุมดำเนินคดี 33 คดี ผู้ต้องหาจำนวน 38 คน ของกลางไม้พะยูง 19 ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.47 ลูกบาศก์เมตร ไม้สัก 15 ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.3 ลูกบาศก์เมตร ไม้กฤษณา 192.4 กิโลกรัม และไม้กฤษณา (ไม้หอม) รวมทั้งผู้ลักลอบเข้ามาล่าสัตว์ ดักสัตว์ป่า จนทำให้เกิดอุบัติเหตุกับเจ้าหน้าที่มาแล้วหลายครั้ง

พร้อมได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนป่าของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยกำหนดวิสัยทัศน์งานด้านการลาดตระเวนป้องกันรักษาป่า ว่าจะต้องลาดตระเวนป่าให้ได้ 100% ภายในปี 2565 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองรักษาผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ไว้เพื่อเป็นสมบัติของชาติให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยไว้สืบไป”

ภาพ-ข่าว ปัญญา ปากช่อง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here