ปากช่อง เขาใหญ่จัดอบรมหัวหน้าอุทยานทั่วประเทศ

3

นายชัยยา ห้วยหงส์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติของประเทศไทย ตามโครงการอุทยานพี่อุทยานน้องร่วมแบ่งปันทรัพยากรและองค์ความรู้ รุ่นที่ 2 (Thailand National Park Superintendent Capacity Development Programme under the Sister Parks Arrangement for Resources and Knowledge Sharing : SPARK) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับมูลนิธิอมตะ ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติอื่นๆในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานระดับสากล ณ. ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติจากทั่วประเทศ กำหนดการอบรมรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 ถึง 23 พฤศจิกายน 2565 โดยมี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ประธานเปิดการอบรม

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติจากสหรัฐอเมริกาผู้บรรยายให้ความรู้ โดยวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านที่ปรึกษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม  ทั้งนี้คุณวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานมูลนิธิอมตะ ได้วีดีโอ conference เข้ามาทักทายและแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม เนื้อหาการฝึกอบรมในวันนี้ประกอบด้วยเรื่องคุณค่าของพื้นที่อนุรักษ์ทั่วโลก บรรยายโดย  Mr. Jon Jarvis อดีตอธิบดีกรมบริการอุทยานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (ผ่านระบบทางไกล) ภาพรวมระบบการจัดการอุทยานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา และการวางแผนจัดการอุทยานแห่งชาติ บรรยายโดย Mr. Doug Morris และ ภาวะผู้นำ บรรยายโดย Mr. Bill Wade ตลอดจนมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดในการแก้ปัญหาด้านต่างๆของอุทยานแห่งชาติที่ตนเองรับผิดชอบ

ภาพ-ข่าว ปัญญา ปากช่อง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here