ปากช่อง อำเภอ ตำรวจ เทศบาล สาธารณสุข ร่วมบูรณาการออกตรวจสถานบริการ

71

 นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอ​ปากช่อง​ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.พรสรร  อุ่นบรรเทิง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง และ นายสิริวัฒก์ ภัทร​วิเศษ​พันธ์​ ปลัดอำเภอหัวหน้า​ฝ่าย​ความมั่น​คงอำเภอปากช่อง นำกำลังสมาชิกร้อย อส.อ.ปากช่อง ที่ 13 บูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปากช่อง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอปากช่อง และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปากช่อง ออกตรวจสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ/ร้านอาหาร ในพื้นที่อำเภอปากช่อง ในเรื่องมาตรการ การรักษาความปลอดภัยสำหรับอาคารสถานที่  อาทิเช่น ระบบไฟฟ้า ประตูทางออก ทางหนีไฟ  ประตูหนีไฟ และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานที่ จำนวน. 4   แห่ง ดังนี้

ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และฝ่ายความมั่นคงอำเภอปากช่อง ได้ประชาสัมพันธ์และกำชับให้ผู้ประกอบการเพิ่มความระมัดระวัง และให้ปฏิบัติตามกฎหมาย พรบ.สถานบริการ พ.ศ.2509 , คำสั่งคสช.ที่ 22/2558 และ คำสั่ง คสช.ที่ 46/2559 โดยให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการกระทำความผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) อย่างเคร่งครัด     

ภาพ-ข่าว ปัญญา ปากช่อง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here