ปากช่อง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษมอบเครื่องหมายประจำศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

33

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ มอบเครื่องหมายประจำศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม แก่นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล และเข้าพบนายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

พร้อมเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานประเมินค่าใช้จ่ายในการขจัดมลพิษและค่าเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ กรณีการลักลอบฝังกลบกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ของบริษัทเอกอุทัยจำกัด ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2   ภาพ-ข่าว ปัญญา ปากช่อง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here