ปากช่อง หัวหน้าเขาใหญ่แถลงข่าว ปม 4 ข้อร้องเรียนให้ตรวจสอบการทำงาน

19

นายวีระ ขุนไชยรักษ์ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)  เป็นประธานการจัดแถลงข่าว พร้อมด้วยนายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นายสมฤกษ์ ศุภมิตรกฤษณา ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)  ร่วมกันเปิดแถลงข่าว ที่ห้องประชุมนนทรีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จากกรณีมีสมาคมเครือข่ายและกลุ่มอนุรักษ์บางกลุ่ม ทำหนังสือร้องเรียน ถึงนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เร่งชี้แจงข้อร้องเรียนของเครือข่ายผู้รักเขาใหญ่ 4 ข้อ และมีสื่อบางสำนักนำไปออกสื่อ

 เช่น 1.ให้ตรวจสอบบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าพื้นที่อนุรักษ์(หน่วยเขาแหลม) และนำรถแทรกเตอร์เข้าพื้นที่เพื่อรักจ้างเหมาตัดหญ้า

    2. มีการใช้เงินบริจาคศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ไปใช้โดยผิดวัตถุประสงค์ และการเปิดตู้รับบริจาคไม่มีภาคเอกชนร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบความโปร่งใส

  3.มีการจำหน่ายฉลากกินแบ่งรัฐบาล(ล็อตเตอรี่)เกินราคากฎหมากำหนด ในเขตอุทยานฯ

  4.ขอให้ยกเลิกคณะกรรมการที่ปรึกษา หรือ pac เนื่องจากมีหนึ่งในคณะกรรมการเข้าไปหาผลประโยชน์กับอุทยานฯเขาใหญ่ (โดยให้มีวาระในตำแหน่งไม่เกิน 2 ปี)

โดยมีข้าราชการฝ่ายปกครอง หน่วยงานราชการ กลุ่มอนุรักษ์ต่างที่ไม่เกี่ยวข้อง ประชาชนเข้ารักฟังการแถลงข่าวประมาณ 100 คน

นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กล่าวว่าตนได้ทำหนังสือชี้รายงานปมถูกร้องเรียน 4 ข้อ ไปยังนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามระเบียบ ว่ากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชตามระเบียบ จึงได้จัดแถลงข่าวเพื่อให้สื่อมวลชน หน่วยงานและประชาชนได้รับทราบ ในปม 4 ข้อร้องเรียน เช่นการ จัดทำโครงการจ้างปรับปรุงทุ่งหญ้าเพื่อเป็นแหล่งอาหารสัตว์ป่า งบประมาณ 3,127,000 บาท ประกอบด้วยกิจกรรมการปรับปรุงทุ่งหญ้า 2,488 ไร่และจ้างเหมาจัดทำโป่งเทียม 27 โป่ง งบประมาณ โดยได้รับความเห็นชอบโครงการจากคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเห็นชอบให้ดำเนินการโดยใช้งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ก่อนที่ตนยังไม่ได้มารับตำแหน่งปฏิบัติงานที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทั้งนี้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัด ลี้ ยู่ คี้ชนะการประมูลงานตามสัญญาจ้างในพื้นที่แหล่งทุ่งหญ้า 6 แหล่ง คือ ทุ่งหญ้าบริเวณคลองอีเฒ่า ค่ายสุรัสวดี ทุ่งกวาง อ่างเก็บน้ำสายศร เขาเขียว และเขาแหลม ถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนทุกประกาล

นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กล่าวว่า ต้องการพัฒนาแหล่งอาหารสำหรับสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ให้เพียงพอต่อความต้องการและลดปัญหาสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อุทยานแล้วสร้างความเสียหายแก่ชีวิต ทรัพย์สิน และพืชผลทางการเกษตรของราษฎร์รอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แต่ด้วยข้อจำกัดด้านเครื่องมือ รวมถึงงบประมาณจากเงินรายได้ซึ่งแม้จะเก็บรายได้ได้มาก ทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไม่สามารถนำมาใช้จ่ายได้ทั้งหมดเนื่องจากต้องส่งเงินรายได้ไปยังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชตามระเบียบ จึงจัดทำโครงการจ้างปรับปรุงทุ่งหญ้าเพื่อเป็นแหล่งอาหารสัตว์ป่า งบประมาณ 3,127,000 บาท ประกอบด้วยกิจกรรมการปรับปรุงทุ่งหญ้า 2,488 ไร่และจ้างเหมาจัดทำโป่งเทียม 27 โป่ง งบประมาณ โดนได้รับความเห็นชอบโครงการจากคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเห็นชอบให้ดำเนินการโดยใช้งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งขณะนั้นตนยังไม่ได้มาปฏิบัติงานที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทั้งนี้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e – bidding) โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัด ลี้ ยู่ คี้ชนะการประมูลงานตามสัญญาจ้างในพื้นที่แหล่งทุ่งหญ้า 6 แหล่ง คือ ทุ่งหญ้าบริเวณคลองอีเฒ่า ค่ายสุรัสวดี ทุ่งกวาง อ่างเก็บน้ำสายศร เขาเขียว และเขาแหลม

  นายชัยยากล่าวถึงข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินบริจาคศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ที่ถูกระบุว่า นำไปใช้โดยผิดวัตถุประสงค์ โดยระบุว่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บ รักษา และใช้จ่ายเงินกองทุนศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ในการเปิดตู้บริเวณศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่เพื่อนับเงินทุกครั้ง คณะกรรมการกองทุนศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่จะประสานเจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสินร่วมตรวจนับเงินทุกครั้ง พร้อมมีหลักฐานการนำเงินเข้าบัญชีกองทุนศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่   นอกจากนี้ยังมีประเด็นถูกร้องการปล่อยให้มีการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาที่กฎหมายกำหนดในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ บริเวณศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ซึ่งนายชัยยากล่าว่า ผู้ขายชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตกิจการจำหน่ายสินค้ากรณีจำเป็นชั่วคราวแล้ว ส่วนการขายฉลากเกินราคาทุกคนก้สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมดำเนินการตามกฎหมายได้ ส่วนประเด็นการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ถูกร้องเรียนว่า มีกรรมการบางคนเข้าไปหาผลประโยชน์ในอุทยาน ซึ่งได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการระดับพื้นที่ (PAC) ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามข้อกำหนดของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่คุ้มครอง มีกรรมการ 25 คนและวาระการปฏิบัติงาน  2 ปี แต่งตั้งจากผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่รอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้แก่ จังหวัดนครนายก นครราชสีมา ปราจีนบุรี และสระบุรี ยืนยันว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นไปอย่างถูกต้อง อีกทั้งไม่มีข้อกำหนดว่า คณะกรรมการไม่สามารถประกอบกิจการในอุทยานแห่งชาติ

นายวีระ ขุนไชยรักษ์ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)  ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวแสดงความคิดเห็น โดยมีกลุ่มอนุรักษ์  2 กลุ่มคือกลุ่ม อนุรักษ์ต้นน้ำบ้านมวกเหล็กใน และกลุ่มคนเดินป่าบ้านซับไต้  ที่ปรากฏชื่อในหนังสือร้องเรียน ออกมาแจ้งว่าพวกตนไม่รู้เห็นในเรื่องการร่วมร้องเรียนหัวหน้าอุทยานฯเขาใหญ่แต่ประการใด พร้อมสรุปการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหย่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนทุกประกาล

ภาพ-ข่าว ปัญญา ปากช่อง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here