ปากช่อง หนูน้อยอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง ยุคโควิด19

10

นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล กล่าวว่า เทศบาลตำบลสีมามงคล จัดกิจกรรมส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2564  เดิมเทศบาลฯจัดงานประเพณีลอยกระทงที่ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จึงเปลี่ยนวิธีจัดกิจกรรม เป็นจัดประกวดคลิปวีดีโอหนูน้อยอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลสีมามงคล อายุ2 -4 ขวบ และผู้ปกครอง ร่วมกันจัดทำคลิปวีดีโอสร้างสรรค์ผลงานร้องเพลงแต่งกายอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ส่งเข้าประกวดชิงเงินรางวัลกว่า 3,600 บาท โดยมีเด็กนักเรียนและผู้ปกครองส่งคลิปวีดีโอเข้าประกวดมากกว่า 33 คลิป ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสัมพันธ์อันดีในครอบครัว พร้อมทั้งอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวันลอยกระทงให้ดำรงอยู่สืบไป

เด็กหญิงพีชญา ทองทา รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีมามงคล(โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์) คณะกรรมการให้ความเห็นว่า นอกจากจะเป็นการร้องเพลงลอยกระทง ยังส่งเสริมความสัมพันธ์กันในครอบครัว มีกิจกรรมที่ทำร่วมกันอย่างหลากหลาย

เด็กหญิงณัฐณิชา ชาญชัยวรวุฒิ รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีมามงคล (โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์) ร้องและรำสอดคล้องทำนองเพลงลอยกระทงเป็นอย่างดี แม้ไม่มีดนตรีประกอบ มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทำให้ดีที่สุด

เด็กหญิงเขมิกา รักไท้ รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีมามงคล(โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์) น้องและผู้ปกครองมีความตั้งใจที่จะส่งผลงานแม้เป็นผลงานเล็กๆน้อยๆ ก็ถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

เด็กหญิงลลิตา ดีเหลือ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีมามงคล(โรงเรียนเบทาโกรวิทยา) คณะกรรมการมีความเห็นตรงกันว่า ทักษะการร้องเพลง การแต่งกาย บุคลิกภาพนักแสดง อีกทั้งความพร้อมของอุปกรณ์ประกอบการแสดง จำลองประเพณีลอยกระทงได้สมจริง

เด็กหญิงกมลชนก ทองอุทา รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีมามงคล(โรงเรียนเบทาโกรวิทยา) คณะกรรมการพิจารณาว่าท้วงท่าการรำการร้องเพลงตรงจังหวัด น่ารักสมวัยสำหรับเด็กนักเรียนอายุ 2-4 ขวบ

เด็กหญิงรินลดา เวชมี รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีมามงคล(โรงเรียนเบทาโกรวิทยา) คณะกรรมการพิจารณาว่า ความตั้งใจการรำความสนุกร่าเริงสอดคล้องงานประเพณีลอยกระทง เแม้พูดยังไม่ชัด แต่ร้องเพลงตามทำนองได้เหมาะสมวัย

ภาพ-ข่าว ปัญญา ปากช่อง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here