ปากช่อง สุดจะลุ้นเลือกตั้งกำนันจันทึก คะแนนเท่ากัน

12

นาย คณัสชนม์   ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง   จ.นครราชสีมา เป็นประธานการคัดเลือกกำนันตำบลจันทึกอำเภอปากช่อง หลังจากนายสมปอง   รอดตุ่น  กำนันตำบลจันทึก  ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน  อ. ปากช่อง ลาออกเพื่อไปลงสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก    มีผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 22 หมู่บ้านมาร่วมประชุมเพื่อเลือกกำนัน   มีคณะกรรมการซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการของ อ.ปากช่อง โดย มีผู้ใหญ่บ้าน จำนวนสองคนสมัครลงกำนัน

1 . นายวิฑูร    มุ่งปั่นกลาง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่  9  บ้านซับไม้ล้ม

2 . นายนิกร   แสนทิ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12  บ้านลำพญากลาง

นายคณัสชนม์ นายอำเภอปากช่อง ได้จับสลากก่อนว่าใครจะได้จับเบอร์เป็นคนแรก  ผลนายนิกร จับเป็นคนแรกได้  เบอร์ 2  ส่วนนายวิฑูร   จับคนที่ 2  ได้เบอร์  1   จากนั้นเป็นการลงคะแนนใช้วิธีลงลับ มีผู้ใหญ่บ้านแต่ละคนทยอยกันลงคะแนน เมื่อลงครบตามจำนวนแล้วได้จัดกรรมการนับคะแนนไปได้  21  คน  นายนิกรนำอยู่  11  ต่อ 10  จึงลุ้นใบสุดท้าย  ซึ่งทุกคนในที่ประชุม  ต่างลุ้นกัน  ผลใบสุดท้าย  เป็นของ  นายวิฑูร  คะแนนจึงเท่ากัน  11 ต่อ 11  นายคณัสชนม์ นายอำเภอปากช่อง เป็นประธานจึงให้ใช้วิธีจับสลาก  โดย  นายอำเภอเป็นผู้จับสลากอีกครั้ง  ว่าใครจะได้จับก่อน  ผล นายนิกร  ได้จับก่อนอีก  เมื่อจับออกมาได้กระดาษเปล่า  นายวิฑูร  จึงจับใบที่ 2  ได้เป็นกำนันตำบลจันทึก คนใหม่

ภาพ-ข่าว   ปัญญา ปากช่อง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here