ปากช่อง สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะกรรมาธิการการศึกษาลงพื้นที่ตรวจความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

6

 นายออน  กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา และคณะ ลงพื้นที่โรงเรียนในสังกัดจังหวัดนครราชสีมาเพื่อศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ  โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี๑) สพป.นครราชสีมา  เขต 4 

โดยมี  นายอำนวย  จงนบกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี๑) คณะผู้บริหาร อำเภอปากช่อง ให้การต้อนรับ ทั้งนี้  นายออน  กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เปิดเผยว่า ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ตนในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการศึกษา วุฒิสภา ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้มีความเหมาะสมคำนึงถึงความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ในส่วนของการรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของบุคลากรทางการศึกษา แนวทางการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รับฟังสะท้อนปัญหาอุปสรรคของโรงเรียนในอำเภอปากช่อง และจะนำเสนอข้อมูลที่ได้ไปยังคณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภาต่อไป

ภาพ-ข่าว  ปัญญา ปากช่อง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here