ปากช่อง ศาลยุติธรรมร่วมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

18

 นางสาวปียกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกานำคณะผู้บริหารศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ศาลยุติธรรมร่วมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ” ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมวิทยาเขตปากช่อง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  จำนวน 9 ไร่ ปลูกต้นไม้จำนวน 900 ต้น ได้แก่ ต้นรวงผึ้ง ต้นสัก ต้นประดู่ป่า ต้นแดง ต้นมะค่าโมง ต้นสาธร ต้นมะกล่ำต้น ต้นสะเดาไทย ต้นทองกวาวต้นชงโค ต้นกัลปพฤกษ์ ต้นสุพรรณิการ์ ต้นหางนกยูง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 250 คน

การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการอันได้บังเกิดประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง และพสกนิกรเป็นอเนกปริยาย ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกแก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมให้มีใจรักและหวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติมีส่วนร่วมในการอนนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ศาลยุติธรรมทั่วประเทศยังพร้อมใจกันจัดกิจกรรม “ศาลยุติธรรมร่วมใจปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ” โดยปลูกต้นไม้ในพื้นที่เหมาะสม และสามารถบำรุงรักษาได้ต่อเนื่อง ในวันที่ 5 สิ่งหาคม 2565 หรือภายในเดือนสิงหาคม 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระขนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565

 ภาพ-ข่าว ปัญญา ปากช่อง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here