ปากช่อง ร.อ.ธรรมนัส รมช.เกษตรมอบเอกสาร สปก.4-01ให้เกษตรกรปากช่อง 92 ราย

3

 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการ (รมช) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ลงพื้นที่ หมู่ที่ 15 บ้านเหนือ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อตรวจเยี่ยมและเป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน(ส.ป.ก.4-01) จำนวน 92 ราย ณ สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินอำเภอปากช่อง ( คทช.) จำกัด

 โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) หัวหน้าหน่วยงานราชการ เกษตรกร ให้การต้อนรับ พร้อมลงพื้นที่บริเวณที่ทำเกษตรกรรมเพื่อสอบถามชาวเกษตรกร ที่ปลูกบ้าน ปลูกพืชทำสวนผลไม้ เพื่อเป็นรายได้ให้กับครอบครัว พร้อมทำพิธีมอบ โดยมี นางยลดา หวังศุภกิจโกศล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ สส.พรรคเพื่อไทย สส.พรรคประชารัฐ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา( สจ) สำนักงานปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครราชสีมา ร่วมมอบเอกสารทำกิน ตราฅรุฑแดง จำนวน 92 ราย รายละ 6 ไร่ เพื่อให้ทำกินโดยถูกต้องตามกฎหมาย สร้างความดีใจให้กับเกษตรกร

 โดย 1 ในนั้นที่เข้ารับแกสารทำกินและที่อยู่อาศัย คือนายวศิน เซนยะวณิช บ้านเลขที่ 53/2 หมู่ 5 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา อันดับที่ 1 แปลงเลขที่ 24  ระวาง ส.ป.ก. ที่ 523815426 จำนวน 1 งาน 69 ตารางวา ที่อยู่อาศัย โดยนายวศิน เซนยะวณิช กล่าวว่า ดีใจมากที่ได้เอกสารสิทธิ์ที่อยู่อาศัยและที่ทำกินอย่างถูกต้อง จากนั้นได้นั่งรถพ่วง 3 ล้อ ออกชมแปลงปลูกฝั่ง โดยมีนายนิรันดร์ สมพงษ์ ประธานสหกรณ์การเกษตร เขตปฏิรูปที่ดินปากช่อง (คทช.) จำกัด นำชมพื้นที่ แปลงปฏิรูปที่ดิน 85 ครอบครัวไปแล้ว

 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า (รมช) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ตนในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปฏิรูปที่ดินทำกินเพื่อเกษตรกร ทั่วประเทศ ที่ได้รับการมอบหมาจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้เข้ามาแก้ไขปัญหาที่ดิน ส.ป.ก.4-01 เพื่อนำมาปฏิรูปที่ดินมอบให้กับเกษตรกรเพื่ออยู่อาศัยและเพื่อทำกิน โดยเฉพาะจากนายทุนที่ครอบครองโดยผิดกฎหมาย การมอบเอกสารที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร ยังต้องสร้างความรูความเข้าใจในหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อกฎหมาย ตลอดถึงสิทธิ์และปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรักหวงแหนในที่ดินของตน

นอกจากนี้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า (รมช)กล่าวต่อว่า รัฐบาลได้มีนโยบายแกไขปัญหาผู้ไร้ที่ทำกินโดยไช้กลไกคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(คทช.)ซึ่งในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ก็ได้ดำเนินการจัดที่ดินให้ทำกินตามนโยบายรัฐบาล จำนวน 85 ครอบครัว เนื้อที่ 1,021-2-73 ไร่ จัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินปากช่อง (คทช.)จำกัด ทีการทำโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งถนน สระน้ำ บ่อบาดาล พร้อมแผงไฟโซลาเซล ระบบไฟฟ้าที่อยู่อาศัย ไปแล้ว โดยถนนเป็นถนนลูกรัง และรับปากว่าจะทำถนนให้ใหม่ เพื่อให้เกษตรกรมีความยั่งยืน มีที่ทำกิน รายได้ มีบ้านเลขที่ แต่ขออย่านำไปเปลี่ยนมือให้คนอื่นเพราะเป็นสมบัติที่ทางรัฐบาลมอบให้

 ภาพ-ข่าว  ปัญญา ปากช่อง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here