ปากช่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทำ MOU ร่วมมือทางวิชาการกัญชา กัญชง

12

รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา อธิบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) จ.นครราชสีมา  , น.ส.ณัฐพร โฆมานะสิน  บริษัท แมรี่เจน วัลเลย์ จำกัด จัดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ บริษัท แมรีเจน วัลเลย์ จำกัด ณ  The Tale café & Gallery Khaoyai   ถนนธนะรัชต์  กม.13  ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

โดยมีนายคณัสชนม์ ศรีเจริญ  นายอำเภอปากช่อง   นายสุรวิชญ์ ศรีภักดี สาธารณสุขอำเภอปากช่อง  , ศ.ดร.หนึ่ง เตียอำรุง  คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  , พญ.เพิ่มศิริ   เลอมานุวรรัตน์ ผอ.โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศ.(เกียรติคุณ ) ดร.นันทกร บุญเกิด  นักวิจัยหลักโครงการผลิตกัญชาคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และคณะผู้ร่วมงานประมาณ 100 คน ภายในงานมีการจัดนิทัศน์การผลิตภัณฑ์น้ำมันไอระเหย และผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมทั้งขนมขบเคี้ยวที่มีส่วนผสมของรากและชิ้นส่วนของกัญชง  กัญชา   จำนวนมากและมีการนวดประคบร่างกาย อบสมุนไพรให้ผุ้เข้าร่วมงาน

รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา อธิบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทสโลยีสุรนารี ได้เริ่มโครงการวิจัย การการผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ตั้งแต่กลางปี 2563 วัตถุประสงค์เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี และเป็นคลัสเตอร์ด้านกัญชา กัญชง ที่สำคัญของประเทศ เป็นศูนย์วิจัยพัฒนากัญชา-กัญชลคุณภาพสูง สามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์   เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน   เพื่อส่งต่อไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆ   ซึ่งผลผลิตกัญชาที่ผ่านมา ได้ผ่านการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน จากหน่วยงานระดับประเทศ  ว่ามีคุณภาพเยี่ยม ระดับ Medical Grade ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ให้สารออกฤทธิ์สำคัญในปริมาณสูง ไม่มีโลหะหนักตกค้าง สามารถนำไปเป็นส่วนประกอบสำคัญการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ยาแผนไทย  ของต้นกัญชา   จึงมีความร่วมมือกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่าง บริษัท แมรี่เจน วัลเลย์ จำกัด เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชงคุณภาพสูง ถือเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ก่อให้เกิดรายได้อย่างยั้งยืน   ประชาชนสามารถรวมกลุ่มกัน  เป็นวิสาหกิจชุมชน  มาศึกษาขั้นตอนการปลูกกัญชง  อย่างถูกวิธี  เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับทุกท่านที่อยากจะปลูก

ภาพ-ข่าว ปัญญา ปากช่อง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here