ปากช่อง พิธีมอบกรมธรรม์ประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19)

31

พ.ต.อ.มานพภุชชงค์ ผกก.สภ.ปากช่อง. พร้อมด้วยคุณจำเริญ วิรุฬห์ตั้งตระกูล ประธาน กต.ตร.สภ.ปากช่อง ,คุณประเสริฐ ขอเพิ่มทรัพย์ ผู้บริหาร บริษัท พี.อาร์ ฟู้ดแลนด์ จำกัด ,ดร.กัญญารัตน์ หัศนานุกูลกิจ (เฮียเค็ง)คุณจีราพร ชัยประภา (เจ้ติ๊ก). และคุณจำลอง แสนสุข ร้านแชมป์สปอร์ต และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปากช่อง  ณ. หน้าสถานีตำรวจภูธรปากช่อง

ได้มอบกรมธรรม์ประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19)/ให้กับข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรปากช่อง ในวันนี้เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID -19) ระลอก ใหม่ มีการระบาดเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ในจังหวัดนครราชสีมา พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมากอย่างรวดเร็วในหลายพื้นที่อละอำเภอปากช่องก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) จำนวนมาก เละมีโอกาสแพร่กระจายเพิ่มขึ้น โดยการสัมผัสหรือการรวมกลุ่มกับผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการหรือมีประวัติใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดของโรค     ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19)มาตรการในการป้องกันตนเอง คือ การสวมหน้ากากอนามัย และการล้างมือด้วยเจลล้างมือ ซึ่งเป็นวิธีการป้องกันที่สามารถดูแลตนเองเบื้องต้น

 คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรปากช่องมีความห่วงใยข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรปากช่อง จึงได้ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรปากช่องจัดทำโครงการ “มอบกรมธรรม์ประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด19) จำนวน 174 กรมธรรม์ละ 450 บาท เป็นเงินจำนวน 78,300บาท พร้อมทั้งเจลแอลกอฮอล์ ,หน้ากากอนามัย 300 ชุด ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด สถานีตำรวจภูธรปากช่องเพื่อเป็นขวัญ

กำลังใจ แก่ข้าราชการตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ปัจจุบันโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวนดังกล่าวจาก คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรปากช่อง และภาคเอกชน ดังนี้

คุณจำเริญ วิรุนห์ตั้งตระกูล ประธาน กต.ตร. สภ.ปากช่อง จำนวน 20,000บาท ,คุณประเสริฐ ขอเพิ่มทรัพย์ ผู้บริหาร บริษัท พี.อาร์ ฟู้ดแลนด์ จำกัด จำนวน 20,00บาท,ดร.กัญญารัตน์ ทัศนานุภูลกิจ (เฮียเคีง) – คุณจีราพร ชัยประภา (เจ้ติ๊ก) จำนวน 20,000 บาท

ภาพ-ข่าว  ปัญญา ปากช่อง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here