ปากช่อง ผู้ว่าเปิดงานเทศกาลทุเรียนปากช่อง-เขาใหญ่

318

 นาย กอบชัย  บุญอรณะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็น ประธานพิธีเปิดงานเทศกาลทุเรียนปากช่อง-เขาใหญ่  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุเรียน คลองม่วง ณ สวนวงศ์สมิตกุล  หมูที่ 4 ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีนางยลดา หวังศุภกิจโกศล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายศารุมภ์  โหม่งสูงเนิน  พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา  ผศ.ดร.ณัฐธิญา  เบือนสันเทียะ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช  ดร.วัชรี  ปรัชญานุสรณ์  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา

  นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา นางน้ำเงิน  ยศสูงเนิน  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา    นางสุพัตรา  รักษ์ณรงค์  เกษตรอำเภอปากช่อง  นายมาโนช  รูปสมดี  ประธานวิสาหกิจชุมชนทุเรียนและพืชสวน อ.ปากช่อง นายเชิดชัย โล้กุลประกิจ  ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุเรียนคลองม่วง  นายสุภพงศ์  วงศ์สมิตกุล   นายวิชิต  อกอุ่น  ปลัด อบต.หนองน้ำแดง และสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกทุเรียน ร่วมพิธีเปิด และเสวนาเรื่องปากช่องทุเรียนดี โดยนายกอบชัย  บุญอรณะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมผู้ร่วมงานชิมทุเรียนปากช่อง-เขาใหญ่

 นางสุพัตรา  รักษ์ณรงค์  เกษตรอำเภอปากช่อง ได้กล่าวรายงาน  กำหนดการจัดงานเทศกาลทุเรียนปากช่อง-เขาใหญ่ ครั้งที่ 1 มีกำหนดจะจัดที่บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอปากช่อง ในวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2564 แต่ด้วยการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ยังระบาดอย่างต่อเนื่อง และมีประกาศสภาวะฉุกเฉินของศูนย์โรคติดต่อ จังหวัดนครราชสีมา จึงมีการเลื่อนวันและย้ายสถานที่มาจัดที่บริเวณสวนวงศ์สมิตกุล ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง และห่างจากชุมชนเมืองประมาณ 30 กม. เส้นทางหนองสาหร่ายนิคมลำตะคอง เพื่อเป็นการป้องกันการแออัดของประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวชมงาน โดยมีการจัดระเบียบการป้องกันความห่าง จุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย ทุกคนก่อนเข้าร่วมงาน 

 สวนวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียน จำหน่ายทุเรียนตามสวนต่างๆ เพื่อสร้างรายได้ และเป็นการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปลูกทุเรียน เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพื่อไห้ผู้ที่เดินทางมาเดินสัมผัสกับธรรมชาติในสวนทุเรียนพื้นที่จัดงานและสวนในพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งจะมีจำนวนหลายสวน โดยในปีนี้ทุเรียนปากช่อง อาจจะมีไม่มาก เนื่องจากช่วงต้นฤดู ทุเรียนกำลังติดดอกออกผล เจอพายุฝนตกหนักติดต่อกัน จนทำให้ดอกทุเรียนและลูกอ่อน ล่วงหล่นเกือบทุกสวนกว่า แต่ยังโชคดีพื้นที่ ต.คลองม่วง เจอพายุฝนไม่มากนักยังมีทุเรียน ให้ได้ชมชิมและจำหน่าย

** นายเชิดชัย โล้กุลประกิจ  ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุเรียนคลองม่วง อ.ปากช่อง  กล่าวว่า  การจัดงานทุเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้รู้จัก ทุเรียนคลองม่วงปากช่อง และส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในเขต ตำบลคลองม่วงไดรู้จักแพร่หลาย  ซึ่งผลิตทุเรียนในกลุ่มวิสาหกิจทุเรียนคลองม่วง อ.ปากช่อง ไม่ได้ใช้สารบังคับในการผลิตตาดอก การติดผลเป็นไปตามสภาพแวดล้อมโดยธรรมชาติ การสุกพร้อมตัดจึ่งมีระยะเวลาที่ต่างกันในแต่ละสวน ทุเรียนที่นี้เราตัดแก่จัด บ่มสุกธรรมชาติ จึ่งได้เนื้อที่เป็นธรรมชาติของทุเรียนคลองม่วงปากช่อง ด้านนายมาโนช  รูปสมดี  ประธานวิสาหกิจชุมชนทุเรียนและพืชสวน อ.ปากช่อง กล่าวว่า ที่ผ่านมาตนในได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เกษตรอำเภอปากช่อง พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ส่งเสริมการปลูก การดูแล เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน กว่า 500 ราย มีพื้นที่ปลูกกว่า 7,000 ไร่ ให้มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคพึงพอใจจากการ ได้ทุเรียนปากช่องที่มีคุณภาพ เพื่อผลักดันทุเรียนปากช่องสู่การรับรอง GI (จีไอ) ตรารับรองที่มาคุณภาพสินค้าชุมชน จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ว่าทุเรียนปากช่อง รสดีหวานกรอบ กลิ่นไม่แรง ฟูใหญ่ ไว้ใจทุเรียนปากช่อง-เขาใหญ่

ภาพ-ข่าว  ปัญญา ปากช่อง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here